Slik produserer du situasjonskart

Situasjonskart er gratis for private føremål t.d. byggesøknadar. Situasjonskart kan skrivast ut direkte eller lagast som PDF-fil.

 1. Opne valdreskart
 2. Vel kommune (ved å klikke på kommunevåpen eller finn kommune i nedtrekksmeny "Velg område"
 3. Søk på adresse eller gards- og bruksnummer
  Klikk for stort bilete
 4. Hald peikaren over eigedommen og klikk

  Klikk for stort bilete
 5. Når du har trykt på eigedommen får du opp informasjon om eigedommen til venstre. Klikk på "printer-ikonet" for å hente ut kartutsnitt

  Klikk for stort bilete
 6. Sett målestokken til 1:500 og juster evt kartutsnittet i kartvindauget


  Klikk for stort bilete
  Trykk "Klargjør" (denne er nedst). Situasjonskartet opnas no i eit nytt vindauge, skriv deretter ut på vanleg måte (Ctrl+P).