Slik produserer du situasjonskart

Situasjonskart er gratis for private føremål t.d. byggesøknadar. Situasjonskart kan skrivast ut direkte eller lagast som PDF-fil.

 1. Opne valdreskart
 2. Vel kommune (ved å klikke på kommunevåpen eller finn kommune i nedtrekksmeny "Velg område"
 3. Søk på adresse eller gards- og bruksnummer
  sitkart_01 - Klikk for stort bilete
 4. Hald peikaren over eigedommen og klikk

  sitkart_02 - Klikk for stort bilete
 5. Når du har trykt på eigedommen får du opp informasjon om eigedommen til venstre. Klikk på "printer-ikonet" for å hente ut kartutsnitt

  sitkart_03 - Klikk for stort bilete
 6. Sett målestokken til 1:500 og juster evt kartutsnittet i kartvindauget


  sitkart_04 - Klikk for stort bilete
  Trykk "Klargjør" (denne er nedst). Situasjonskartet opnas no i eit nytt vindauge, skriv deretter ut på vanleg måte (Ctrl+P).