Kommunale tomter

Øystre Slidre kommune har gjennom fleire år vore kåra til ei av landets beste fjellkommunar når det gjeld tenestetilbod og tilrettelegging med tanke på bustad og besøksattraktivitet. Øystre Slidre byr på eit rikt kulturliv og har mange aktive lag og organisasjonar. I motsetning til mange småkommunar har Øystre Slidre hatt ein positiv befolkningsvekst dei siste ti åra. Kanskje er det nærleiken til naturen og tilrettelegging av denne som lokkar folk til fjells?

Meir informasjon om kommunale tomteområde finn du her:

Kommunale tomteområde
Tomtefelt Prospekt Reguleringsføresegner
Beitohagin, Beito Last ned (PDF, 11 MB) Last ned (PDF, 243 kB)
Klyppemyrhaugen, Beitostølen Last ned (PDF, 7 MB) Last ned (PDF, 324 kB)
Løkjisskogen, Heggenes Last ned (PDF, 7 MB) Last ned (PDF, 942 kB)
Solhauglie, Rogne Last ned (PDF, 11 MB) Last ned (PDF, 29 kB)
Volbu Last ned (PDF, 8 MB)
Kølleberg bustadområde, Skammestein Sjå artikkel Last ned (PDF, 67 kB)

Kontaktinfo

Kontakt Øystre Slidre kommune
E-post
Telefon +47 61 35 25 00
Linn Iren Tovan
Juridisk rådgjevar
E-post
Telefon +47 61 35 25 00