Anneks og rom for opphald/overnatting

For slike bygg gjeld søknadskategorien «Søknad med ansvarsrett».

Bygningen kan plasseres inntil 4 m fra nabogrense. Ynskjer ein å bygge nærare må nabo signere på erklæringsskjema.

Kontaktinfo

Kontakt Øystre Slidre kommune
E-post
Telefon 61 35 25 00
Tore Østlund
Byggesaksbehandlar
E-post
Telefon 61 35 25 71