Små vannforsyningssystem

Den nye drikkevannsforskriften fra januar 2017 krever at alle vannforsyningssystemer skal være registrert innen 1. juli 2018. Dette gjelder alle vannuttak fra brønn, bekker og tjern som forsyner mer enn én enkelt bolig eller fritidsbolig med drikkevann. Detaljerte informasjoner finner du her. (PDF, 316 kB)

 

Registreringen skjer online hos Mattilsynet.

Begrunnelse

Kommunene skal ta drikkevannshensyn når de lager kommunale planer og reguleringsplaner, og når de gir tillatelser til for eksempel nye bolig- eller hytteområder eller nytt lokalt utslipp. Det er viktig at kommunen vet hvor private vannforsyningssystemer er lokalisert. For å sikre at kommunen har nødvendig informasjon, er alle som har et lite vannforsyningssystem, pålagt å registrere vannforsyningssystemet hos Mattilsynet.

Datasikkerhet

Det er Mattilsynet som registrerer opplysninger om vannforsyningssystemer. Opplysningene blir ikke offentlig tilgjengelig. Det er bare kommunene som har tilgang via Mattilsynet. For eiere som registrerer vannforsyningssystemet sitt medfølger registreringen ingen forpliktelser eller kostnader. Der er bare eiere og kommunen som nytter av denne informasjonen. Kommunen oppfordere deg til å registrere vannforsyningssystemet ditt om det er 2 eller flere abbonenter som nytter samme vannkilde.

Har du spørsmål om registreringen? Ta kontakt med Mattilsynets sentralbord på tlf. 22 40 00 00, og spør om å få snakke med din lokale avdeling.

Kontaktinfo

Thomas Koch
VA-ingeniør
E-post
Telefon 61 35 25 04