Tingvang barnehage

Tingvang barnehage - Klikk for stort bileteTingvang barnehage Tingvang barnehage er ein av tre kommunale barnehagar i Øystre Slidre kommune. Barnehagen ligg ved kommunesenteret, med kort avstand til skoge, vatten, butikk, skule, og offentlege kommunikasjonsmiddel. Barnehagen har 40 plassar.

Tingvang barnehage har eit stort og variert uterområde. I tillegg nyttar ein nærområdet mykje.

Tilsette har utdanning og lang erfaring i arbeid med barn i barnehage. Ein legg vekt på å yte god service og å møte kvart einskilte barn og foreldre med respekt.

For barnehageåra 2018 - 2020 er fokusområdet å sikre gode og trygge barnehagemiljø utan mobbing og andre krenkelsar.

Tingvang barnehage SU

Kontaktinfo

Marit Synnøve Opheim Østli
Styrar Tingvang barnehage
E-post
Telefon 61 34 05 52
Mobil 974 91 129
Avdeling Solan
Mobil 910 00 351
Avdeling Ludvig
Mobil 909 99 783

Åpningstider

Måndag - fredag: 07.00 - 17.00

Adresse

Vindevegen 6
2940 Heggenes

Kartpunkt