Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 17.11.2017
Sørre Moen

Namnekonkurransen er no avslutta, det kom inn 32 namneforslag. Det er kommunestyret som plukkar ut og vedtek namn på det nye bygget.

Namneforslaga ser du under "les meir".

 

 

Publisert 17.11.2017
Øystein_Eskil.jpg

Onsdag den 6. desember slår me te med Juniorklubb for fyste gong. Juniorklubben skal vera for ungdom frå femte til sjuande klasse. Bakgrunnen for denne klubben er å gi ein liten smaksprøve på kva klubben er, slik at ungdommen kan glede seg endå meir til ungdomskulen. Og i tillegg å møte framtidige klassekameratar og bli betre kjende med kvarandre.

 

Publisert 16.11.2017
Leirungsdalen.jpg

Framlegg til kartlegging og verdsetting av område for friluftsliv  vert lagt ut til høyring, jfr.  vedtak i Formannskapet sak 16/1348. Kartlegging omfattar heile kommunen, og er ledd i nasjonalt prosjekt med mål om at kommunane sine viktigaste område for friluftsliv er kartlagt og verdsatt innan 2018. Framlegg omfattar i alt 53 område fordelt på 9 områdetypar.

Merknader eller innspel kan sendast til Øystre Slidre kommune, planavdelinga, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes, eller til: post@oystre-slidre.kommune.no innan høyringsfrist 20.12.2017.

 

Publisert 10.11.2017
171103 Kolleberg

Føremålet med planen er å leggje til rette for 15 bustadtomter. Planområdet ligg i Skammestein, sør for fv 51, mellom fv 289 (Skøltevegen) og Lidar skule. Plankartet og føresegnene er den foreslåtte juridisk bindande planen.

Merknadsfristen er 22. des. 2017

Regionen Valdres natur- og kulturpark

Øystre Slidre i media

Klarte ikkje hente xml dokumentet! Sjekk at url til feed er korrekt.
Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
post@oystre-slidre.kommune.no
Tlf: (+47) 61 35 25 00
Faks: (+47) 61 35 25 01
Opningstider
8-16 (8-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 382 068
Kommunenr: 0544
 
 
Valdres-kommunene Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune