Vannkran

Vannmålaravlesing for 2016

23.11.2016

Kommunen sender i desse dagar ut avlesingsskjema for vannmålarar. Vi oppmodar alle om å bruke elektronisk skjema, som du finn på desse sidene. Fristen er sett til 2. januar 2017.

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 01.12.2016
Fjellstafett-kopp 2016.jpg

Dei som har gått 10 toppar eller fleire, og levert utfylt logg til kommunen, kan no hente premien sin i resepsjonen på Tingvang. Denne gongen er det eit krus med logo på eine sida og foto av Øystre Rasletinden på andre sida. 

Publisert 29.11.2016

Øystre Slidre kommune tilbyr også i år  gratis utkøyring av strøsand til heimebuande over 75 år som har kommunale tenester. Dette er eit førebyggande tiltak som har vore tilbydd innbyggarane kvart år sidan 2012.

Publisert 25.11.2016
Mekkeverkstad.png

Furustrand Ungdomsklubb startar oppatt mekketilbodet på klubben i neste, onsdag 30.11. Verkstaden er open frå kl.18-20.

Mekkeverkstaden er eit tilbod innunder ungdomsklubben, der ungdom i alderen 8.kl-19år kan lære å mekke på mopedar og andre køyrety under kyndig rettleiing.

Publisert 11.11.2016

Med heimel i plan- og bygningslova sin § 10-1 har Øystre Slidre kommune utarbeid framlegg til kommunal planstrategi for perioden 2016 - 2019. Formannskapet i Øystre Slidre kommune vedtok 27.10.2016 å starte arbeid med strategiplan og leggje eit høyringsframlegg ut til offentleg ettersyn i perioden 1.11 - 1.12.2016. Eventuelle merknadar vert vurdert tatt inn i forslaget, som leggjast fram for formannskapet den 1.12 og kommunestyret til endeleg handsaming den 15.12.2016. 

Regionen Valdres natur- og kulturpark

Øystre Slidre i media

Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
post@oystre-slidre.kommune.no
Tlf: (+47) 61 35 25 00
Faks: (+47) 61 35 25 01
Opningstider
8-16 (8-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 382 068
Kommunenr: 0544
 
 
Valdres-kommunene Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune