Tomtesal 2015 banner

Ledige bustadtomter i Øystre Slidre

10.06.2015

Kommunen set no igang ei større satsing for å sette fokus på ledige bustadtomter og gi fleire moglegheit til å busette seg her.

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 07.07.2015
ufs.gif

Øystre Slidre sjukeheim fekk 1/3 av dei «Frie midlane» i Oppland til «Musikkterapi som miljøbehandling»! 

Institusjon og heimebaserte tenester i samarbeid med Systemkontoret sendte i vår søknad til Fagenheten ved Haugtun, Utviklingssenter for sykehjem i Oppland om «Frie midler» i 2015. Vi har gleda av å meddele at Øystre Slidre sjukeheim er tildelt 50 000 kroner til fagutviklingsprosjektet, som er ein tredel av dei «Frie midlane» som var søkbare.

Publisert 06.07.2015
Vinstern.JPG

I samband med revisjon av konsesjon for Vinstravassdraget (2000 - 2008) er kommunen tildelt eingongssum på 1.5 mill. kr. til opphjelp av fisk/vilt/friluftsliv. Fondet skal disponerast etter vedtekter fastsett av kommunestyret. KUN nemnda vedtok i sak 28/15 å leggja framlegg til vedtekter ut til ettersyn fram til 15.08.15.

Publisert 06.07.2015

Med dette er arealdelen til kommuneplanen lagt ut til offentleg ettersyn, jf plan- og bygningslova § 11-14.  

Merknadar og innspel til planen skal vere skriftlege og sendast til Øystre Slidre kommune, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes, eller til post@oystre-slidre.kommune.no, innan 14.09.2015.

Publisert 06.07.2015
Gaute og Ørnulf.png

Det er nokon ledige plassar 5.-7. august for aldersgruppa 12-13 år. Programmet inneheld m.a. konsert med Gaute og Ørnulf frå Staut, stølsbesøk, fisking, ridning og overnatting. Påmelding innan 10. juli til tlf 976 05 755.

Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
post@oystre-slidre.kommune.no
Tlf: (+47) 61 35 25 00
Faks: (+47) 61 35 25 01
Opningstider
9-16 (9-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 382 068
Kommunenr: 0544
Valdres-kommunene Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune