Aktuelt

 • 16.08.2018 Ole vassverk - koking av drikkevatnet
  Det er påvist uønska bakterier i drikkevatnet frå Ole vassverk. Det er påvist koliforme bakterier og E.coli på vassprøver frå Ole vassverk. Det er...
 • 16.08.2018 Språkkafè
  Frivilligsentralen og flyktningetenesta ynskjer å gi innbyggarane i Øystre Slidre kommune eit tilbod om språkkafè. Språkkafèen blir på Moatunet...
 • 13.08.2018 Oppheving av vedtak om totalforbud mot å gjøre opp ild og åpen brenning
  Brannsjefen har etter delegert myndighet fattet følgende vedtak: "Vedtak om totalforbud mot å gjøre opp ild og åpen brenning oppheves fra og med...
 • 10.08.2018 Skulestart 2018
  Det er skulestart måndag 20.august for alle. SFO ved Lidar og Rogne skule startar opp fyrste skuledag.

Kva skjer i Øystre Slidre?