Vannkran

Hugs vannmålaravlesing

02.01.2015

Vi minner om frist for vannmålaravlesing, som var 2. januar 2015. Det er framleis mogeleg å sende inn elektronisk skjema. Klikk HER for elektronisk skjema.

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 02.03.2015

Statens vegvesen varsla hausten 2014 oppstart av reguleringsarbeid for gang- sykkelveg langs fv 51 frå Rogne Skule til Moane. No har Statens vegvesen funne det føremålstenleg å endre planområdet:

  • Området vert breiare, i hovudsak grunna endringar av avkøyrsler/ tilkomstvegar
  • Prosjektet vert redusert, og reguleringsplanområdet er difor redusert til Rogne Skule- Kyrkjebergvegen.
Publisert 26.02.2015
Barn i lauv.png

Tryggheitssirkelen er eit foreldreveiledningsprogram som byggjer på tilknytningsteori og -forskning. Trygg tilknytning styrkar barnet, og er ein viktig beskyttelsesfaktor seinare i livet.

Målet er å fremme ein trygg relasjon mellom foreldre og barn. Målgruppa er foreldre med barn under 13 år. 

Publisert 25.02.2015
150225 Helse omsorg

Høyringsfristen på helse og omsorgsplanen er no ute. Det er innkome merknadar frå Fylkesmannen i Oppland, Øystre Slidre Høgre, Oppland fylkeskommune og Eldrerådet. Formannskapet får saka til orientering den 5. mars. Ein tek sikte på å legge planen fram for behandling i formannskapet den 16. april og til kommunestyret den 30. april.

Publisert 25.02.2015
Kommunevåpen ØSK

I 2015 fekk Øystre Slidre kommune ikkje småkommunetillegg frå Staten, da innbyggartalet på måletidspunktet 01.01.2014 var over det magiske talet 3 200.

Pr. 01.01.2015 er innbyggartalet falle til 3 199. Den eine innbyggaren fører til at kommunen i Statsbudsjettet for 2016 vil få ei ekstra inntekt på om lag 2,5 millionar kroner, seier rådmann Øivind Langseth i ei pressemelding. 

Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
post@oystre-slidre.kommune.no
Tlf: (+47) 61 35 25 00
Faks: (+47) 61 35 25 01
Opningstider
9-16 (9-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 382 068
Kommunenr: 0544
Valdres-kommunene Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune