kulturskuleheader

Tid for å søke kulturskuleplass

04.03.2015

Øystre Slidre kulturskule har eit rikt undervisningstilbod innanfor ulike musikk-, kunst- og kulturformer. Søknadskjema finn du her. Frist 1. april.

Valdres2020_logo

Felles kommunal side om kommunerformen

04.03.2015

www.valdres2020.no finn du aktuell og oppdatert informasjon om arbeidet med kommunereformen.

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 27.03.2015
heimesidebilde150327.jpg

Vi arbeider kontinuerleg med arealdelen til kommuneplanen. Basert på kriteriene og måla i planprogrammet, har vi no laga ganske detaljert kart over moglege byggeområde. Desse tenkjer vi å analysere nærare når det gjeld eignaheit og konflikter. Førebels eignaheitsanalyse; "eignaheit og konflikter", er vedlagt under vedlegg i høgremenyen. Kartet finn du i webkartet; www.valdreskart.no, følg denne linken for instruksjon. 

Merk at det ikkje er nokon høyringsfase no, difor vil innspel no ikkje bli refererte og vurderte i samband med den vidare saksprosessen. Vi legg ut dette som informasjon som ledd i ein open prosess og tek gjerne imot kommentarar og svarar på spørsmål.

Neste store hending er at saka blir presentert og drøfta i regionalt planforum den 21. april.

Publisert 27.03.2015
Blått gådn.jpg

Fredag 27.mars kl. 19.00 blir det storstilt feiring av kulturpris- og frivilligprisvinnarar på Tingvang med underhaldning ved Øystre Slidre songlag, Sigrid Warberg Vestheim, Anna Ueland og Synnøve Skattebu, Lars og Martin Skattebu, Blått gådn og Herrelaget. Ordførar Kjell Berge Melbybråten er programleiar. Før underhaldninga er det mogleg å få kjøpt middag (påmelding, gratis for nye innbyggjarar), og etterpå er det dans til musikk av Stubbadn.

 

Publisert 27.03.2015

Kurset er for deg som har ein kronisk sjukdom og/eller opplever utfordringar i forhold til å meistre eigen kvardag. Hensikten med kurset er auka bevisstgjering av vanar og mønstre i kvardagen, eigne ressursar og styrke i eiget liv.

Kurset blir arranger på Valdres Lokal Medisinske Senter og går over 4 kveldar, oppstart er tysdag 7. april. Veiledere er Ellen Hæhre og  Mette Lein Ausrød.

Publisert 24.03.2015
Val-logo.jpg

Jf. valgloven sin § 6-6 skal listeforslag leggjast ut til ettersyn etter kvart som dei kjem inn. Listeforslaga blir lagt ut her på heimesida og i resepsjonen på kommunehuset.

Fristen for å levere inn listeforslag er 31.mars kl.12.00.

 

Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
post@oystre-slidre.kommune.no
Tlf: (+47) 61 35 25 00
Faks: (+47) 61 35 25 01
Opningstider
9-16 (9-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 382 068
Kommunenr: 0544
Valdres-kommunene Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune