Lokale tiltak mot koronaviruset

Kommunen har innført tiltak mot koronaviruset. Desse finn du her.

Corona infection prevention measures in English. (PDF, 52 kB)

Aktuelt

 • 20.11.2020 Kommuneplanen sin samfunnsdel
  Kommunestyret vedtok 19.11.20 å leggje utkast til ny samfunnsdel på høyring. Høyringsfrist er 4.januar.
 • 13.11.2020 Følg rådene for å unngå smitte
  Regjeringa fraråder unødige reiser innenlands. Arbeidsreiser som ansees nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten...
 • 13.11.2020 Informasjon frå Telenor
  Telenor skal byggje ut høghastigheitsbreiband i Valdres. Dei neste vekene vil ein representant frå Telenor besøke husstandar i området.
 • 10.11.2020 Kommunen ynskjer kreative innspel
  Hjelp oss å utvikle Furustrand som friluftsområde. Øystre Slidre kommune har som mål å utvikle Heggenes som sentrumsområde i kommunen.

Kva skjer i Øystre Slidre?

Ingen planlagte hendingar