Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 18.07.2017
Robølehovda

Planframlegg er no lagt ut til offentleg ettersyn.

Føremål: byggjeområde for fritidsbustader- frittliggande og i blokk, tilkomstveg, grøntstruktur, landbruk, naturområde i sjø og vassdrag. Planområdet går fram av plankartet.

Merknadsfristen er 04.09.2017

 

Publisert 17.07.2017
kom.våpen

Øystre Slidre kommune vil gjerne heidre nokon som utmerkar seg særskilt. Det kan vere person(ar) eller lag, som nyttar tid og evner til å skape det positive mangfaldet som utgjer kultur- og næringslivet i kommunen. Vi ynskjer innspel på kandidatar  innan kultur, frivillige, næring og ungdom. Send framlegg til  post@oystre-slidre.kommune.no

Frist 1.august 2017

 

Publisert 12.07.2017
Logo Val.png

Manntalet viser kven som har røysterett ved Stortingsvalet 2017. Det er folkeregisteradressen per 30.juni 2017 som avgjer kva for kommune du har røysterett i ved årets val.

 Manntalet ligg ute til offentleg ettersyn i resepsjonen på Tingvang.

Publisert 12.07.2017
Logo Val.png

Dersom du ikkje kan stemme på valdagen eller i tidsrommet for den ordinære førehandsstemminga, kan du tidligstemme frå og med 1.juli til og med 9.august. 

Ta kontakt med sentralbordet på tlf 61 35 25 00 for å avtale tid for å avlegge tidligstemme.

Regionen Valdres natur- og kulturpark

Øystre Slidre i media

Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
post@oystre-slidre.kommune.no
Tlf: (+47) 61 35 25 00
Faks: (+47) 61 35 25 01
Opningstider
8-16 (8-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 382 068
Kommunenr: 0544
 
 
Valdres-kommunene Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune