Vannkran

Vannmålaravlesing for 2016

23.11.2016

Kommunen sender i desse dagar ut avlesingsskjema for vannmålarar. Vi oppmodar alle om å bruke elektronisk skjema, som du finn på desse sidene. Fristen er sett til 2. januar 2017.

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 19.01.2017

Med bakgrunn i skatteetaten sine tal har KS laga ei oversikt over skatteinngangen for 2016 inkludert skatteutjamninga. Øystre Slidre fekk i 2016 81,6 mill i skatteinntekter og 5,7 mill i skatteutjamning. Samla sett betyr dette 87,5 mill i skatt mot budsjetterte 80,9 mill. Dette betyr meirinntekter på 6,6 mill kr. 

Publisert 17.01.2017
Skulestart.jpg

Barn fødd i 2011 skal starte i 1. klasse hausten 2017. Barn og føresette er velkomne til innskrivning ved Lidar skule og Rogne skule onsdag 1. og torsdag 2. februar frå kl.09.00. Alle vi er kjende med gjennom barnehagane, får brev om tidspunkt. Andre må ta kontakt med skulane.

Publisert 13.01.2017

Formannskapet gav den 12. jan. slik innstilling til kommunestyret:

«Kommunestyret eigengodkjenner arealdelen til kommuneplanen …» 

Vedtaket var samrøystes. I forkant var formannskapet på synfaring i området Bjødnaholet - Rennsenn - Luskaråsen. Det vart også, på kart, sett nærare på strukturen på vegar og byggeområde i Javnlie, og administrasjonen la fram ein presentasjon om reguleringsplan for Hestekampen.

Saka til kommunestyret sitt møte den 26. januar, finn du her.

Publisert 11.01.2017
Barnehagegarderobe.jpg

I Øystre Slidre kommune er det tre kommunale og ein privat barnehage.

Det er tilbod om skulefritidsordning for elevar i 1.-4. klasse ved Lidar skule og Rogne skule.

Søknadsfrist for barnehageplass og SFO er 15.februar.

 

Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
post@oystre-slidre.kommune.no
Tlf: (+47) 61 35 25 00
Faks: (+47) 61 35 25 01
Opningstider
8-16 (8-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 382 068
Kommunenr: 0544
 
 
Valdres-kommunene Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune