Valdres2020_logo

Felles kommunal side om kommunerformen

27.07.2015

www.valdres2020.no finn du aktuell og oppdatert informasjon om arbeidet med kommunereformen.

Tomtesal 2015 banner

Ledige bustadtomter i Øystre Slidre

10.06.2015

Kommunen set no igang ei større satsing for å sette fokus på ledige bustadtomter og gi fleire moglegheit til å busette seg her.

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 28.08.2015
Logo frivilligsentral

Her er det faste aktivitetstilbod for både store og små - unge og vaksne.

I tillegg vil det bli enkeltaktivitetar og arrangement utover hausten.  

 

Publisert 27.08.2015
bøker.png

Det skrivast mykje i desse dagar om nedgang i bruken av biblioteket landet rundt. Men innbyggjarane i Øystre Slidre tek ikkje del i denne trenden. Kommunen si satsing på folkebibliotek og skulebibliotek har ført til auka utlån på 47 %, og besøksauke på heile 86 % dei siste fem åra!  Vi feirar våre gode bibliotekbrukarar med nye og utvida opningstider: Månd og fred - 10.00 - 15.00, Tysd og onsd - 10.00 - 19.00. Velkomen innom!

Publisert 24.08.2015

Planen omfattar eit område på Beitostølen; vegane Solbakkin, Solvegen og Beinvegen med eigedommane inntil, Finntøppvegen 5 og 9 og del av eigedommane gnr/bnr 3/7, 3/15, 3/343 og 16/8.

Innspel til planarbeidet kan ein sende skriftleg til Øystre Slidre kommune, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes, eller til post@oystre-slidre.kommune.no innan 8.10.2015.

 

Publisert 19.08.2015
Opning av hagen ved Vindestogo.jpg

Onsdag 12. august var det opning av hagen ved Vindestogo. Ordførar Kjell Berge Melbybråten klypte snora og brukarar av dagtilbodet for demente og innbedte gjester fekk høyre og danse til toraderlærte Audun Rogne. Etter eit års planlegging er hagen no i bruk og til stor glede for brukarane og dei tilsette ved Vindestogo. 

Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
post@oystre-slidre.kommune.no
Tlf: (+47) 61 35 25 00
Faks: (+47) 61 35 25 01
Opningstider
9-16 (9-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 382 068
Kommunenr: 0544
Valdres-kommunene Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune