Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 01.03.2017
Opplandstrafikk_felleslogo_2013_H75.jpg

Opplandstrafikk informerer om at det frå måndag 6.mars vil vere tidsmessige endringer på dei fleste rutene for skulebuss. Dette gjelder ruter til og frå Lidar skule, Rogne skule og ØSUS 

Publisert 01.03.2017
Markahovda

Reguleringsplan for "Sørre Garli og del av Garlislette" er med dette lagt ut til offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova § 12-10. Det er plankartet og føresegnene som er dei foreslåtte juridisk bindande dokumenta.

Med dette varslar vi også oppstart av forhandling om utbyggingsavtale for området, jf. plan- og bygningslova § 17-4.

Merknader til reguleringsplanen eller utbyggingsavtalen kan sendast til post@oystre-slidre.kommune.no eller til Øystre Slidre kommune, Plan, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes innan 18.04.2017.

Publisert 28.02.2017
Kommunevåpen ØSK

God styring og meirinntekter innan kraftforvaltninga, skatte– og gebyrinntekter bidrog til eit positivt driftsresultat i Øystre Slidre kommune. Foreløpig årsrekneskap for 2016 for Øystre Slidre kommune er gjort opp med eit netto driftsresultat på 10,1 mill kr. Dette utgjer 3,5% av driftsinntektene.

Publisert 21.02.2017
book-coffee-winter-Favim_com-258643.jpg

I veke 9 (vinterferien), er biblioteket ope tysdag og torsdag kl. 10.00 - 17.00. Velkomen innom!

Regionen Valdres natur- og kulturpark

Øystre Slidre i media

Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
post@oystre-slidre.kommune.no
Tlf: (+47) 61 35 25 00
Faks: (+47) 61 35 25 01
Opningstider
8-16 (8-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 382 068
Kommunenr: 0544
 
 
Valdres-kommunene Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune