Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 15.02.2017
Logo frivilligsentral

Frivilligsentralen er kort sagt ein møteplass som formidlar kontakt mellom folk i lokalmiljøet - nokon treng hjelp og andre ynskjer å hjelpa. Frivilligsentralen har fått eiga nettside: www.oystre-slidre.frivilligsentral.no , her er aktuelle tilbod og informasjon samla.

Publisert 09.02.2017
Treningskontakt.jpg

Mange frivillige lag i Øystre Slidre tilbyr varierte aktivitetar innan trim og trening. I tillegg har både Frisklivssentralen og Frivilligsentralen fokus på gruppetrening og trivselsaktivitetar. 

Publisert 09.02.2017
Calculator-icon.png

Ved årets utløp skal løyvehavarar sende inn oppgåve over faktisk menge omsatt alkohol. § 6-2 i alkoholforskrifta fastsett gebyrsatsane for omsetning av alkohol. Frist for innrapportering er onsdag 1.mars.

Publisert 19.01.2017

Med bakgrunn i skatteetaten sine tal har KS laga ei oversikt over skatteinngangen for 2016 inkludert skatteutjamninga. Øystre Slidre fekk i 2016 81,6 mill i skatteinntekter og 5,7 mill i skatteutjamning. Samla sett betyr dette 87,5 mill i skatt mot budsjetterte 80,9 mill. Dette betyr meirinntekter på 6,6 mill kr. 

Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
post@oystre-slidre.kommune.no
Tlf: (+47) 61 35 25 00
Faks: (+47) 61 35 25 01
Opningstider
8-16 (8-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 382 068
Kommunenr: 0544
 
 
Valdres-kommunene Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune