Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 22.09.2017
Pårørende program.png

Vi ønsker å markere dagen med å informere om prosjektet Barn og unge som pårørende i Valdres.

Målet med prosjektet er å utvikle god praksis for å ivareta barn og unge som er pårørende i Valdres; Se de, og gi de det de trenger.

Prosjektet er interkommunalt og forankret både i helse og skole/oppvekstsektoren. Vestre Slidre er vertskommune, og prosjektet er finansiert med midler fra Helsedirektoratet.

Publisert 15.09.2017
170913 Regplan omsorgssenter

Reguleringsplanen heiter Heggenes sentrum sør og er vedteken i kommunestyret i sak 44/17 den 14.09.2017. Planområdet omfattar Heggenes sentrum, avgrensinga er vist med blå stipla line i kartutsnittet.

Vedtaket kan påklagast. Klage må setjast fram skriftleg til: Øystre Slidre kommune, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes eller post@oystre-slidre.kommune.no innan 08.10.2017.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må setjast fram skriftleg til Øystre Slidre kommune innan -3- år frå denne kunngjeringa.

Publisert 14.09.2017
170913 Bst sentrum del I

Reguleringsplan for Beitostølen sentrum del I er vedteken i kommunestyret i sak 46/17 den 14.09.2017. Planområdet omfattar det indre sentrum, avgrensinga er vist med blå stipla line i kartutsnittet.

Vedtaket kan påklagast. Klage må setjast fram skriftleg til: Øystre Slidre kommune, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes eller post@oystre-slidre.kommune.no innan 08.10.2017.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må setjast fram skriftleg til Øystre Slidre kommune innan -3- år frå denne kunngjeringa.

Det er inngått utbyggingsavtale mellom Øystre Slidre kommune og utbyggar. Med dette er også utbyggingsavtalen kunngjort. Utbyggingsavtalen kan ikkje påklagast.

Publisert 11.09.2017
Logo Val.png

 

Valresultatet for Øystre Slidre finn du her.

Regionen Valdres natur- og kulturpark

Øystre Slidre i media

Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
post@oystre-slidre.kommune.no
Tlf: (+47) 61 35 25 00
Faks: (+47) 61 35 25 01
Opningstider
8-16 (8-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 382 068
Kommunenr: 0544
 
 
Valdres-kommunene Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune