Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 15.09.2017
170913 Regplan omsorgssenter

Reguleringsplanen heiter Heggenes sentrum sør og er vedteken i kommunestyret i sak 44/17 den 14.09.2017. Planområdet omfattar Heggenes sentrum, avgrensinga er vist med blå stipla line i kartutsnittet.

Vedtaket kan påklagast. Klage må setjast fram skriftleg til: Øystre Slidre kommune, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes eller post@oystre-slidre.kommune.no innan 08.10.2017.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må setjast fram skriftleg til Øystre Slidre kommune innan -3- år frå denne kunngjeringa.

Publisert 14.09.2017
170913 Bst sentrum del I

Reguleringsplan for Beitostølen sentrum del I er vedteken i kommunestyret i sak 46/17 den 14.09.2017. Planområdet omfattar det indre sentrum, avgrensinga er vist med blå stipla line i kartutsnittet.

Vedtaket kan påklagast. Klage må setjast fram skriftleg til: Øystre Slidre kommune, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes eller post@oystre-slidre.kommune.no innan 08.10.2017.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må setjast fram skriftleg til Øystre Slidre kommune innan -3- år frå denne kunngjeringa.

Det er inngått utbyggingsavtale mellom Øystre Slidre kommune og utbyggar. Med dette er også utbyggingsavtalen kunngjort. Utbyggingsavtalen kan ikkje påklagast.

Publisert 11.09.2017
Logo Val.png

 

Valresultatet for Øystre Slidre finn du her.

Publisert 11.09.2017

Formannskapet har i møte 07.09.17 handsama 1. utkast til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018-2021. Høyringsuttale sendast til Øystre Slidre kommune innan 20. oktober 2017. Planutkastet finn du her (PDF, 4 MB). Sak 081/17 finn du her. (PDF, 79 kB) For lag og organisasjonar som vil søkje spelemiddel til anlegg, er det viktig å merke seg at fristen for å søkje kommunen om idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning er sett til 1.okt. 2017. Idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning er ein føresetnad for å søkje om spelemiddel. For nærare retningsliner, sjå kap 2.5 i kulturdepartementet sine Bestemmelser for tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet eller ta kontakt med kommunen for rettleiing.

 

 

Regionen Valdres natur- og kulturpark

Øystre Slidre i media

Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
post@oystre-slidre.kommune.no
Tlf: (+47) 61 35 25 00
Faks: (+47) 61 35 25 01
Opningstider
8-16 (8-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 382 068
Kommunenr: 0544
 
 
Valdres-kommunene Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune