Oppvekstplanen for 2023-2026 med tilhøyrande handlingsplan blir med dette lagt ut for høyring. Frist for å sende innspel er 7.oktober 2022.

Reviderte kommunale mål og retningsliner for hjorteviltforvaltning i Øystre Slidre kommune 2022 - 2006 blir med dette lagt ut for offentleg høyring. Frist for innspel er 15.september 2022.