Forslag til reguleringsplan for gangveg til skistadion er lagt ut til offentleg ettersyn. Merknadsfristen er 21. desember 2018.

Med dette varsles oppstart av reguleringsplan for Harakroken 7 og 12. Merknadsfristen er 01. desember 2018.

Formannskapet har vedteke å oppheve bebyggelsesplanen for Beitostølen camping. Det medfører at reguleringsplan for Beitostølen camping, vedteken den 22.05.1995, blir gjeldande plan for området. Vedtaket kan påklagast, klagefristen er 19. november 2018.

Formannskapet vedtok den 18.10.2018 endra planføresegner for "Garlislette/Bergheim skog". Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 19. november 2018.

Forslag til reguleringsplan for skiløype Lomtjednet er lagt ut til offentleg ettersyn. Merknadsfristen er 3. desember 2018.