Formannskapet sitt forslag til økonomiplan 2019-2022 og årsbudsjett 2019 blir lagt til alminneleg ettersyn i 14 dagar frå 6.desember 2018 i henhald til kommunelova § 44 og 45.

Med dette varslar vi oppstart av endring av reguleringsplan for Klyppemyrhaugen. Forslag til planprogram for planarbeidet er også lagt ut til offentleg ettersyn. Merknadsfristen er 24. desember 2018. Klikk her (PDF, 4 MB) for presentasjon ved ope møte om saka på Radisson -hotellet 10. des.

Forslag til reguleringsplan for gangveg til skistadion er lagt ut til offentleg ettersyn. Merknadsfristen er 21. desember 2018.