Kommunen legg rapport om organisering av barnehagane ut på høyring.

Dersom de har innspel, ber vi om at de sender uttalen skriftleg til kommunen innan 29. november 2019.

 

Kommunestyret vedtok den 29.08.2019 reguleringsplan for "veg til Grytebekkosen del II". Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 18. november 2019.