Høyring - barnehagevedtekter

Ei arbeidsgruppe har i haust sett på organiseringa av dei kommunale barnehagane i Øystre Slidre. Gruppa har utarbeida eit forslag til endring av vedtekter, forslaget er meint å bidra til ei styrking av  kvaliteten på barnehagetilbodet.

Høyringsfrist er 31.januar 2020.

Forslaget til nye vedtekter finn du her. (PDF, 2 MB)

Uttale kan sendast som e-post til post@oystre-slidre.kommune.no eller i brev til Øystre Slidre kommune, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes.