Med dette varslar vi oppstart av reguleringsplan for Heranglie bustadområde. Namnesak for området er også lagt ut til høyring. Merknadsfristen er 11. juni 2018.

Forslag til reguleringsplan for skibru over Beitestølsvegen er med dette lagt ut til offentleg ettersyn. Merknadsfristen er 18. juni 2018.

Forslag til reguleringsplan for Skrebergene sandtak er med dette lagt ut til offentleg ettersyn. Merknadsfristen er 4. juni 2018.

Endring av reguleringsplan for Robølshøvda del I er lagt ut til offentleg ettersyn. Uttalefristen er 25. mai 2018.