Formannskapet sitt forslag til årsbudsjett 2020 og til økonomiplan for 2020 - 2023 er lagt ut til offentleg ettersyn på Tingvang kommunehus og på her på heimesida i 2 veker frå 5.desember.

Kommunestyret vedtok den 21.11.2019 reguleringsplan for Solhauglie III. Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 20. desember 2019.