Reguleringsplan for Solhauglie III er med dette lagt ut til offentleg ettersyn. Merknadsfristen er 21. oktober 2019.

Kommunestyret vedtok den 29.08.2019 reguleringsplan for for frigiving av kulturminna på Raubrøtmoen industriområde. Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 24. september 2019.

Kommunestyret vedtok den 29.08.2019 reguleringsplan for Harakroken 7 og 12. Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 24. september 2019.