I samband med innføring av generell eigedomsskatt frå 2018, har Øystre Slidre kommune omtaksert alle eigedomar i kommunen frå og med skatteåret 2018. Skattelistene blir - i samsvar med § 15 i Eigedomsskattelova lagt ut til offentleg ettersyn i tre veker frå 1. mars 2018. Listene vil du finne i lenke i denne artikkelen.

Reguleringsplanen skal legge til rette for planskilt kryssing mellom skiløypa "Grønn1" og Beitestølsvegen i Menkelie. Alle journalførte dokument i saka finn du her. Både dokumenta og digitalt kart finn du i plandialog, her. Høyringsfrist: 16.04.2018

Endring av føresegner for Juvike grustak er lagt ut til offentleg ettersyn. Uttalefristen er 27. april 2017.