Reguleringsplan for Skalstølen. Varsel om oppstart

Plankonsulent Norconsult AS varslar om oppstart av planarbeid og høyring av planprogram for Skalstølen.

Området ligg over bustadområdet Stølslie på Beitostølen

Klikk for stort bilete  

 

 

 

 

 

 

Merknader skal sendast til Norconsult AS innan 31. august 2020.

Målet med planen er å leggje til rette for bustadbygging som ei utviding av bustadområde Stølslie.

Dokument:

1. Varsel om oppstart og høyring av planprogram (PDF, 364 kB)

2. Planprogram - utkast (PDF, 2 MB)

3. DOK-analyse (PDF, 5 MB)

4. Referat frå oppstartsmøte (PDF, 95 kB)

Alle journalførte dokument i saka finn du her.

Adressat for merknader: cornelis.erstad@norconsult.com  ev. pr. post: Norconsult AS, Trolladalen 30, 6856 Sogndal.
Merknadsfrist 31.august 2020.