Formannskapet la i sak 86/18 eit vedtak om at kommunedelplanen ikkje skal reviderast, ut på høyring.

Forslag til reguleringsplan for Solbakkin er lagt ut til offentleg ettersyn. Merknadsfristen er 23. oktober 2018.

Oppheving av bebyggelsesplan for Beitostølen camping er lagt ut til offentleg ettersyn. Det vil medføre at reguleringsplanen "B16 Beitostølen camping" vedteken den 06.04.1995 blir gjeldande plan for området. Merknadsfrist: 5. oktober 2018