Reguleringsplan for Finntøpplie. Varsel om oppstart

Plankonsulent Areal+ varslar oppstart av reguleringsplan for Finntøpplie. Området ligg på Beitostølen, mellom Finntøppvegen og "fellesbeitet" - Haugsynlie - Lomtjednlie. Merknader skal sendast til Areal+ innan 24. april.

Målet med planen er å legge til rette for utbygging av hytter og leiligheiter og sikre god infrastruktur i form av vegar og skiløyper.

Dokument:

  1. Oversendingsbrev (PDF, 3 MB)
  2. Varslingskart og eigedomsgrenser (PDF, 609 kB)
  3. Varslingskart og gjeldande reguleringsplaner (PDF, 1020 kB)
  4. Varslingskart på ortofoto (PDF, 2 MB)
  5. Referat frå oppstartsmøte (PDF, 1008 kB)med kommunen

Dokumenta er også å finne på www.arealpluss.no.

Digitalt kart med planomriss og plandialog med alle journalførte dokument i saka finn du via valdreskart, her. Instruksjon i bruk av kartet finn du her.

Adressat for merknader: erik.sollien@arealpluss.no, evt. pr post: Storgata 64A, 2609 Lillehammer. Merknadsfrist: 24. april.