Formannskapets forslag til økonomiplan 2022-2025 og årsbudsjett 2022 og formannskapets vedtak er lagt ut til alminnelig ettersyn (jf. kommunelova § 14-3) frå 26.november.

Kommunestyret vedtok i sak 72/21 den 4.11.2021 reguleringsplan for Heggenes sentrum sør, revidert plan. Planvedtaket kan påklagast. Klagefrist er 3. desember 2021.

Formannskapet vedtok 21.oktober oppstart av arbeidet med kommuneplanen sin arealdel