Øystre Slidre kommune varslar med dette oppstart av reguleringsplan for Raubrøtmoen industriområde II. Vi varslar også at eksisterande reguleringsplan for Raubrøtmoen industriområde, vedteke den 11.03.1999, vil bli oppheva. Merknadsfristen er 8. august 2019.

Med dette varslar vi oppstart og legg planprogram for Mørke næringsområde ut til offentleg ettersyn. Merknadsfristen er 9. august 2019.

Med dette varslar vi oppstart av reguleringsplan for Solhauglie III i Rogne. Merknadsfristen er 5. juli 2019.

Reguleringsplan for frigiving av kulturminna på Raubrøtmoen industriområde er lagt ut til offentleg ettersyn. Merknadsfristen er 24. juni 2019.