Me varslar med dette oppstart av revidering av reguleringsplanen for Heggenes sentrum sør. Merknadsfristen er 16. februar 2021.

 

Kommunestyret vedtok den 17.12.2020 reguleringsplan for Beitostølen sentrum 201910. Vedtaket kan påklagast. Klagesfristen er 26. januar 2021.

Detaljreguleringsplan for Finntøpplie er med dette lagt ut til offentleg ettersyn. Merknadsfristen er 29. januar 2021.