Forslag til reguleringsplan for Harakroken 7 og 12 er lagt ut til offentleg ettersyn. Merknadsfristen er 25. mars 2019.

Forslag til endra plan for Klyppemyrhaugen bustadområde er lagt ut til offentleg ettersyn. Merknadsfristen er 25. mars 2019.

Kommunestyret vedtok den 31.01.2019 reguleringsplan for skiløype Lomtjednet. Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 28. februar 2019.

Kommunestyret vedtok den 31.01.2019 reguleringsplan for gangveg til skistadion. Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 28. februar 2019.

Kommunestyret vedtok den 31.01.2019 reguleringsplan for Kølleberg bustadområde. Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 28. februar 2019.

Kommunestyret vedtok den 31.01.2019 reguleringsplan for Solbakkin. Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 28. februar 2019.

190121 Heranglie

Forslag til reguleringsplan for Heranglie bustadområde er lagt ut til offentleg ettersyn. Merknadsfristen er 4. mars 2019.

Forslag til reguleringsplan for Gamlevegen 103 i Melbisbrøtin er lagt ut til offentleg ettersyn. Merknadsfristen er 4. mars 2019.