Kommunestyrekomite for oppvekst og kultur vedtok 3.juni å leggje kulturminneplan for Øystre Slidre 2021-2033 ut på høyring. 

Detaljregulering med namn Beitostølen Logistikkhus blir lagt ut til offentleg ettersyn. Merknadsfrist er 5. august 2021.