Formannskapet vedtok i sak 51/18 å sende utkast til kommunal forskrift om tilknytning til vatn og/eller avløp samt gebyr for Øystre Slidre kommune  på høyring. Merknader kan sendast til Øystre Slidre kommune, planavdelinga, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes, eller til: post@oystre-slidre.kommune.no innan høyringsfrist 10. september

Kommunestyret vedtok den 21.06.2018 endra plan for Robølshøvda del I. Dei vedtok også å oppheve reguleringsplan vedteken den 15.02.2018. Vedtaka kan påklagast. Klagefristen er 10. august 2018.

Kommunestyret vedtok den 21.06.2018 reguleringsplan for Skrebergene sandtak. Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 10. august 2018.