Øystre Slidre kommune varslar med dette oppstart av reguleringsplan for Sygnemyre næringsområde. Merknadsfristen er 6. mars 2020.

 

Formannskapet har vedteke å legge planstrategien for Øystre Slidre kommune 2020-2023 til offentleg ettersyn. Innspelsfristen er 2. mars 2020.

Forslag til reguleringsplan for Raubrøtmoen industriområde II er med dette lagt ut til offentleg ettersyn. Oppheving av eksisterande reguleringsplan for Raubrøtmoen industriområde, vedteke den 11.03.1999, er også lagt ut til offentleg ettersyn. Merknadsfristen er 13. mars 2020.

Forslag til reguleringsplan for Mørke næringsområde er med dette lagt ut til offentleg ettersyn. Merknadsfristen er 13. mars 2020.