Heimesidebilete

Areal+ AS har varsla oppstart av områdereguleringsplan og utbyggingsavtale for Størrtjednlie. Området er eit stort område vest for Beitostølen sentrum.

Merknadsfristen er 22. januar 2018.