Kommunestyrekomiteen for oppvekst og kultur vedtok 25.august å leggje kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for 2022-2025 ut på høyring. Høyringsfrist er 24.september.

Kommunestyrekomiteen for helse og omsorg legg med dette Kommunedelplan for helse og omsorg for Øystre Slidre kommune 2021- 2025 ut på høyring. Høyringsfrist er 4.oktober