Etter ein liten omlegging av vegen under ny skibru ved Finntøppvegen, er vegen igjen open for gjennomkøyringstrafikk.

Finntøppvegen vil i forbindelse med anleggsarbeid ha nedsett fartsgrense fram mot summaren 2023.

Gravearbeida er i gang for offentleg og privat del av utbyggingsområdet Finntøpplie. Det er fleire prosjekt pågåande likt i området. Skibru Finntøppvegen er ferdigstilt i haust, og er klar til bruk for vintersesongen. Grøftearbeida med nytt og omlegging av eksisterande vatn- og avløpsnett vil halde fram til neste sumar. 

Frem til april / mai 2023 vil deler av parkeringsarelaet ved Furustrand bli stengt. Området skal brukes til midlertidig brakkerigg i forbindelse med anleggsarbeider. Vennligst bruk parkeringsområdet på venstre side av avkjøringen.