Gravearbeida er i gang for offentleg og privat del av utbyggingsområdet Finntøpplie. Det er fleire prosjekt pågåande likt i området. Skibru Finntøppvegen ferdigstillast i haust og skal vera klar til bruk for vintersesongen. Finntøppvegen er førebels stengt for gjennomkjøring. Grøftearbeida med nytt og omlegging av eksisterande vatn- og avløpsnett, vil halde fram til neste summar. 

Arbeid med Heranglie bustadfelt har startet. 

Frem til april / mai 2023 vil deler av parkeringsarelaet ved Furustrand bli stengt. Området skal brukes til midlertidig brakkerigg i forbindelse med anleggsarbeider. Vennligst bruk parkeringsområdet på venstre side av avkjøringen. 

Finntøppvegen er stengt for gjennomkøyring i samband med anleggsarbeid.