Ledige stillingar i Øystre Slidre kommune

Kan du tenkje deg ein spanande og utfordrande jobb i kombinasjon med ein natur som inviterer til topptur i Jotunheimen? Sti- og terrengsykling? Klatring? Lang skisesong? Milevis med skiløyper? Uendeleg med stiar og rike moglegheiter for jakt og fiske?

Dette finn du særleg rett utanfor døra på Beitostølen, men også i resten av kommunen. Du finn også eit rikt kulturliv i kommunen og i Valdres.

Øystre Slidre er ein kommune med vekst i folketalet og med mange nye spanande arbeidsplassar. Kommunen planlegg for at denne positive utviklinga skal halde fram. Vi håper du vil bli med på dette laget! Under ser du ei oversikt over dei ledige stillingane vi har i kommunen:

Øystre Slidre kommune har ledig stilling som økonomisjef. Stillinga er sentralt plassert i rådmannen sin stab og deltek i kommunen si leiargruppe

Øystre Slidre kommune har ledig 100% fast stilling som barne- og ungdomsarbeidar i Beito barnehage f.o.m. 06.01.2020.

Miljøtenesta har ledig tre helgestillingar på ca 14% stilling, både fast og mellombelse stillingar. Vi treng også fleire tilkallingsvikarar.