Ledige stillingar i Øystre Slidre kommune

Her ser du oversikt over ledige stillingar i Øystre Slidre kommune.

Kommunen har opna for å ta imot søknader på stilling via Internett. På denne måten vil søkjarar kunne sende søknad når det evt. måtte passe (døgnopen forvalting). Vi håper flest mogeleg nytter seg av denne tenesta. Du kan også sende søknader i vanlig post til Øystre Slidre kommune, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes.

Nettløysinga er ei påloggingsteneste.

Øystre Slidre kommune har ledig 50% fast stilling som vaktmeister / fagarbeidar. Stillinga er i avdelinga for teknisk drift og inngår i eit team som har ansvar for drift og vedlikehald av kommunale bygg / uteanlegg.

Øystre Slidre kommune har ledig ei heil stilling i tidsrommet 25/6 – 17/8 2018. For å kunne avvikle ferie, kan stillinga delast på fleire. Stillinga vil vera knytt til vedlikehald av kommunale bygg og anlegg, slik som grasklypping, beising, rydding osv. Søkjarar må ha førarkort for bil.

Øystre Slidre kommune har ledig 20% stilling som aktivitetsleiar ved det nye ungdomshuset GAPAHUKEN frå 1. mai 2018. Stillinga har komprimert arbeidsår, dvs den følgjer skuleåret.