Ledige stillingar i Øystre Slidre kommune

Her ser du oversikt over ledige stillingar i Øystre Slidre kommune.

Kommunen har opna for å ta imot søknader på stilling via Internett. På denne måten vil søkjarar kunne sende søknad når det evt. måtte passe (døgnopen forvalting). Vi håper flest mogeleg nytter seg av denne tenesta. Du kan også sende søknader i vanlig post til Øystre Slidre kommune, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes.

Nettløysinga er ei påloggingsteneste.

Øystre Slidre kommune har ledig 100 % stilling som løns-/rekneskapsmedarbeidar i stabsavdelinga. Arbeidsoppgåvene i stillinga vil i hovudsak vere rekneskaps- og lønsarbeid. Stabsavdelinga har m.a. ansvar for resepsjon/sentralbord, informasjon, løn, rekneskap, HR/personal, postmottak, arkiv, politisk sekretariat og val.

Øystre Slidre kommune har ledig 71% vikariat som barne- og ungdomsarbeidar / elevassistent ved Rogne skule og SFO t.o.m. 31.07.19.

Øystre Slidre kulturskule i samarbeid med Nord-Aurdal kulturskule søkjer etter allsidig og målbevisst danselærar, til undervisning på ulike nivå / alderstrinn.