Ledige stillingar i Øystre Slidre kommune

Her ser du oversikt over ledige stillingar i Øystre Slidre kommune.

Kommunen har opna for å ta imot søknader på stilling via Internett. På denne måten vil søkjarar kunne sende søknad når det evt. måtte passe (døgnopen forvalting). Vi håper flest mogeleg nytter seg av denne tenesta. Du kan også sende søknader i vanlig post til Øystre Slidre kommune, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes.

Nettløysinga er ei påloggingsteneste.

Arbeids- og aktivitetsavdelinga har ledig 80% stilling som arbeidsleiar frå 1. september 2019. Stillinga er på Skogprodukt med arbeidstid frå måndag til og med torsdag frå 08.30 – 16.00.

Øystre Slidre kommune har ledig ei heil stilling i tidsrommet 01.05.19 – 16.08.19. For å kunne avvikle ferie, kan stillinga delast på fleire. Stillinga vil vera knytt til vedlikehald av kommunale bygg og anlegg, slik som grasklypping, beising, rydding osv. Søkjarar må ha førarkort for bil.

Øystre Slidre kommune lyser ut sumarjobbar for ungdom i alderen 16-18 år i perioden 22.juni-18.august. P.g.a. ferieavvikling kan stillingane delast av fleire ungdommar.

Fastlegestilling 1

Øystre Slidre kommune lyser ut ledig fastlegestilling med tilhøyrande 35% kommunal stilling som sjukeheimslege. Vidareføring av heimel med 850 pasientar på liste. Legekontoret har fellesliste.

Fastlegestilling 2

Øystre Slidre kommune lyser ut nyoppretta fastlegestilling med 310 pasientar på lista som ein oppstart. Det vil bli tillagt inntil 7,5 timer kommunale oppgåver til stillinga. Aktuelle oppgåver i den kommunale stillingsandelen er knytt til kommunen sin satsing innafor områda rehabilitering, rus og psykiatri. Legekontoret har fellesliste.

Kulturskoler i Valdres søker lærere til slagverk, skolekorps, dans og piano

I «Vakre Varierte Valdres» er det seks kulturskoler som samarbeider tett. Det gjør at vi kan tilby attraktive arbeidsplasser og et kulturskoletilbud med stor bredde og høy faglig kvalitet. Ut av dette samarbeidet har det blant annet vokst et oppsiktsvekkende aktivt og levende strykemiljø.  

I samband med ferieavvikling sumaren 2019 er det behov for vikar ved:

  • Sjukeheimen; i pleie
  • Heimebaserte tenester; heimehjelp og heimesjukepleia