Ledige stillingar i Øystre Slidre kommune

Her ser du oversikt over ledige stillingar i Øystre Slidre kommune.

Kommunen har opna for å ta imot søknader på stilling via Internett. På denne måten vil søkjarar kunne sende søknad når det evt. måtte passe (døgnopen forvalting). Vi håper flest mogeleg nytter seg av denne tenesta. Du kan også sende søknader i vanlig post til Øystre Slidre kommune, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes.

Nettløysinga er ei påloggingsteneste.

Vil du vere med på å vidareutvikle Øystre Slidre kommune? Noverande rådmann går av for aldersgrensa, og vi søkjer etter etterfylgjaren hans.

Øystre Slidre kommune har 100% vikariat ledig som helsesyster t.o.m. 31.12.19.

  • 100% fast stilling som barnehagelærar.
  • 40% vikariat som barne- og ungdomsarbeidar t.o.m. 14.08.19.
  • Ev. andre stillingar som måtte bli ledige

Øystre Slidre kommune har ledig 100% fast stilling i psykisk helseteneste.

Til stillinga er det krav om helse- og sosialfagleg bachelor med relevant vidareutdanning innan psykisk helsearbeid/psykiatrisk sjukepleie eller anna relevant vidareutdanning.   

Øystre Slidre kommune har ledig 100% fast stilling som fagsjukepleiar / saksbehandlar i IHT