Ledige stillingar i Øystre Slidre kommune

Kan du tenkje deg ein spanande og utfordrande jobb i kombinasjon med ein natur som inviterer til topptur i Jotunheimen? Sti- og terrengsykling? Klatring? Lang skisesong? Milevis med skiløyper? Uendeleg med stiar og rike moglegheiter for jakt og fiske?

Dette finn du særleg rett utanfor døra på Beitostølen, men også i resten av kommunen. Du finn også eit rikt kulturliv i kommunen og i Valdres.

Øystre Slidre er ein kommune med vekst i folketalet og med mange nye spanande arbeidsplassar. Kommunen planlegg for at denne positive utviklinga skal halde fram. Vi håper du vil bli med på dette laget! Under ser du ei oversikt over dei ledige stillingane vi har i kommunen:

  • 70% fast stilling på sjukeheimen
  • Ev. andre stillingar som måtte bli ledige
  • fem faste stillingar på sjukeheimen, størrelse 50% - 85%.
  • to faste stillingar i heimebaserte tenester, størrelse 50% - 65%.
  • fem helgestillingar, størrelse 13% - 25%.
  • Ev. andre stillingar som måtte bli ledige

Øystre Slidre kommune har ledig stilling som off. godkjent fysioterapeut i 80% stilling f.o.m. 13.01.2020. Til stillinga ligg også ei 20% prosjektstilling ut 2020 som går på habilitering- og rehabiliteringsplan. Stillinga er knytt til IHT (Institusjon og heimebaserte tenester) med fokus på rehabilitering og kvardagsrehabilitering.

Øystre Slidre kommune har ledig nyoppretta 100% fast stilling som avdelingsingeniør i avdeling for Teknisk drift.

Øystre Slidre kommune har ledig nyoppretta 100 % fast stilling som konsulent i avdeling for Teknisk drift.

Fastlegestilling 1

Øystre Slidre kommune lyser ut ledig fastlegestilling med tilhøyrande 35% kommunal stilling som sjukeheimslege. Vidareføring av heimel med 850 pasientar på liste. Legekontoret har fellesliste.

Fastlegestilling 2

Øystre Slidre kommune lyser ut nyoppretta fastlegestilling med 310 pasientar på lista som ein oppstart. Det vil bli tillagt inntil 7,5 timer kommunale oppgåver til stillinga. Aktuelle oppgåver i den kommunale stillingsandelen er knytt til kommunen sin satsing innafor områda rehabilitering, rus og psykiatri. Legekontoret har fellesliste.