Ledige stillingar i Øystre Slidre kommune

Her ser du oversikt over ledige stillingar i Øystre Slidre kommune.

Kommunen har opna for å ta imot søknader på stilling via Internett. På denne måten vil søkjarar kunne sende søknad når det evt. måtte passe (døgnopen forvalting). Vi håper flest mogeleg nytter seg av denne tenesta. Du kan også sende søknader i vanlig post til Øystre Slidre kommune, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes.

Nettløysinga er ei påloggingsteneste.

Øystre Slidre kommune har ledig tre faste sjukepleiarstillingar på ca 70% i Institusjon og heimebaserte tenester, tenestestad sjukeheimen. Stillingane er i turnus med kvar 3. helg. Det er krav om norsk autorisasjon som sjukepleiar, og du må gjerne ha vidareutdanning i rehabilitering eller demens / geriatri. Stillingane kan kombinerast med 20% stilling som kreftkontakt som blir lyst ut samtidig.

Øystre Slidre kommune har ledig 20% fast sjukepleiarstilling som kreftkontakt i Institusjon og heimebaserte tenester, tenestestad heimebaserte tenester. Det er krav om norsk autorisasjon som sjukepleiar og gjerne vidareutdanning i kreftsjukepleie eller palliativ omsorg.

  • 59,26% og 53,64% faste stillingar i heimebaserte tenester
  • 50% fast stilling på sjukeheimen
  • 20% vikariat (utan helg) t.o.m. 24.06.18 på sjukeheimen
  • 5 helgestillingar (16,31%, 12,91% (vikariat) og 19,48% (vikariat) på sjukeheimen, 13,5% i heimetenesta og 19,48% i bolig.)
  • Ev. andre stillingar som måtte bli ledige