Ledige stillingar i Øystre Slidre kommune

Her ser du oversikt over ledige stillingar i Øystre Slidre kommune.

Kommunen har opna for å ta imot søknader på stilling via Internett. På denne måten vil søkjarar kunne sende søknad når det evt. måtte passe (døgnopen forvalting). Vi håper flest mogeleg nytter seg av denne tenesta. Du kan også sende søknader i vanlig post til Øystre Slidre kommune, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes.

Nettløysinga er ei påloggingsteneste.

Øystre Slidre kommune har ledig 100% fast stilling som barnehagelærar i Beito barnehage frå 15.08.2018.

 

Vi ynskjer oss deg som:

  • Har utdanning som barnehagelærar
  • Er positiv, engasjert og interessert i eigen og andre si utvikling
  • Har kunnskap om og interesse for arbeid med språkutvikling og sosial kompetanse
  • Er utviklingsorientert
  • Har evne og vilje til samarbeid