Betalingssatsar Øystre Slidre kommune

Eigedomsskatt

Prisliste kommunal vigsel

Betalingssatsar skjenkeløyve, salsløyve, kunnskaps- og etablerarprøve

Prisliste skule og barnehage

Prisliste utleige bustader

Prisliste helse og omsorg

Prisliste tekniske tenester