Fakturadistribusjon

Informasjon om utsending av faktura frå kommunen

Øystre Slidre kommune forsøker å sende alle fakturaer og purringar digitalt, gjennom Avtalegiro, som eFaktura, Vippsfaktura, via digital postkasse (Digipost eller eBoks) eller som vedlegg i ein e-post. Dersom dette ikkje er mogleg blir fakturaen sendt som papirfaktura i postkassa di.