I Øystre Slidre kommune er det tre kommunale og ein privat barnehage.

Det er tilbod om skulefritidsordning for elevar i 1.-4. klasse ved Lidar og Rogne skule.

Søknadsfrist for barnehageplass og SFO frå hausten 2019 er 15.februar.

Gapahuken_ute

Gapahuken er open for ungdom frå 8.klasse - 3vgs kvar onsdag frå 14.45 og fredag frå 18.30 - 22.00

Det har meldt seg 11 søkjarar til stillinga som rådmann i Øystre Slidre, som blir ledig i samband med at rådmann Øivind Langseth går av med pensjon til våren. Ordførar Kjell Berge Melbybråten uttaler at han er godt nøgd med søkjarlista, og meiner dette viser at Øystre Slidre er ein attraktiv kommune. Målet er å gjere tilsetting i kommunestyret den 31. januar.

Øystre Slidre Frivilligsentral har slagordet "Aktiv for trivsel" og har som mål å vere eit kraftsenter for folkehelsearbeid og frivillig verksemd i kommunen.

Fjellstafettkrus18

Premiar for Fjellstafetten 2018 kan no hentas i respsjonen på Tingvang.

Øystre Slidre kommune har to ulike system for avlesing av vassmålarar.

Helsetun

Arbeidet med Helsetunet er i full gang, her finn du litt informasjon om det som går føre seg på byggeplassen.

 

Gaute

Det er ei glede for Øystre Slidre kommune å kunngjere at kulturprisen 2018 går til Gaute Lein Ausrød.

Det er ei glede å kunngjera at Øystre Slidre kommune sin ungdomspris i 2018 går til Håkon Aasen.

Det er ei glede for Øystre Slidre kommune å kunngjere at næringsprisen for 2018 går til VYRK.