Du kan førehandsstemme på Tingvang i tida måndag 12.august - fredag 6. september, kl.09.00 - 14.00. 

 

 

Frida Ånnevik (født 1984) er ein norsk musikar, komponist og tekstforfattar. Ho vart tildelt Grappas debutantpris i 2009 og debuterte med albumet "Synlige hjerteslag" i november 2009. 

"Oppfinneren" Erik Alfred Tesaker, kjem til Gapahuken for å halde foredrag, torsdag 19.september kl.18.00.

 

Furustrand badeplass og aktivitetsplass er flittig brukt om sommaren både av eigne innbyggarar og av tilreisande. Øystre Slidre Røde Kors og Øystre Slidre kommune vil saman med fleire samarbeidsaktørar invitere alle, familiar, aleinebuarar, nye og gamle innbyggarar, arbeidsinvandrarar og flyktningar til ein felles aktivitetsdag med gratis is, enkel servering, ballaktivitetar for store og små, padling og roing, førstehjelpsinformasjon og presentasjon av lag og kva for aktivitetar dei kan tilby.

 

 

Onsdag 17. juli  var bebuarane ved sjukeheimen og boligane på tur til folkemuseet. Det var stor deltaking og ei flott oppleving for alle. Takk til Øystre Slidre helselag, Øvre Valdres Demensforening og Pårørandeforeninga ved Øystre Slidre sjukeheim som arrangerte turen saman med Sjukeheimen.

Storsalen på Tingvang er finare enn nokon gong. Nypussa golv vart krona på verket. Kommunalsjef Rolf Stalenget og kultursjef Kari Onstad har teke fyrste dansen, no ligg alt til rette for flat tango på parketten!

Øystre Slidre kommune vil i haust gjennomføre kurs i digital kompetanse for eldre. KS og kommunal- og moderniseringsdepartementet har saman med fleire andre aktørar utvikla eit tilbod som heter Digihjelpen og Digidel.

Kommunen har gjeve 500 000 i støtte til utbygging av anlegg for stisykling. Stisykling er ein populær aktivitet som stadig fleire har gleden av å gjere. Ei prosjektgruppe i kommunen er drivkrafta for utbygging og tilrettelegging for stisykling. Første anlegget som er ferdig og teken i bru er frå Garli og i ein runde sørover mot Beitostølen. I år vert det arbeidd for å forlenge dette anlegget ned til Beitostølen.  

Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom èn eller flere helger per måned, og kanskje noe i ferier. Det er viktig at du er en trygg og stabil voksen med husrom og hjerterom.

 

Avdeling for byggesak vil vere stengt for alle telefonar og besøk tysdagar frå og med 25.juni til og med 10.september. Dette for å oppretthalde så kort sakshandsamingstid som mogleg i sumarsesongen.