TV-aksjonen 2019 går til CARE sitt arbeid for å skape eit bedre liv for kvinner som lever i nokre av dei mest sårbare områda i verda. Øystre Slidre kommune har støtta aksjonen med kr.12 000.-.

Valdres brann- og redningstjeneste har begynt med SMS-varsling om feiing og tilsyn til innbyggere i boliger og ferie/fritidseiendommer.

Ved varsel om feiing eller tilsyn, tilsynsrapporter eller oppfølging av avvik, vil du som eier av bolig eller ferie/fritidseiendom få en SMS.

No er lytte- og reknevenene på Rogne skule og Lidar skule i gang att. Dei kjem på skulen ein dag i veka mellom haustferien og påskeferien for å høyre på at elevane les høgt.

Øystre Slidre kommune ønskjer å forsterka den positive folketals- og næringsutviklinga kommunen har hatt, og har engasjert konsulentfirmaet BDO i eit prosjekt for å sjå på kva faktorar som er avgjerande for å styrke busettinga, auke innovasjonsevna og stimulere næringsutviklinga.

 

Frisklivssentralen i Øystre Slidre har tilbod om mange aktivitetar, m.a. balansetrening, styrke/kondis, eigentrening, rettleiing i livsstilsendring, gågruppe, treningskontakter og kurs.

Det er ei glede å kunngjera at Øystre Slidre sin kulturpris for 2019 vert tildelt Marit Karlberg. Marit er ein av våre fremste tradisjonsbærarar av den vokale songskatten i dalføret, både som utøvar, lærar i kulturskulen og som pådrivar i Øystre Slidre spel- og dansarlag.

Øystre Slidre kommune vil i haust gjennomføre kurs i digital kompetanse for eldre. KS og kommunal- og moderniseringsdepartementet har saman med fleire andre aktørar utvikla eit tilbod som heter Digihjelpen og Digidel.

Frivilligsentralen er i full gang med haustsesongen. Lurer du på kva vi driv med?

Valresultatet i Øystre Slidre er no klart. Frammøteprosenten ved kommunestyrevalet vart 62,8 %. For fylkestingsvalet vart frammøteprosenten 54,8%.

 

Kvardagsrehabiliteringsteamet i Øystre Slidre inviterer alle innbyggjarar til informasjonsmøte om "Lyst på livet". Målet med møtet er å gi informasjon om kva prosjektet "Lyst på livet" er, samt å motivere ressurspersonar til å vere kafèvert/sirkelleiar. Me får besøk av ressurspersoner frå Horten, som er godt i gang med tilbodet.