Olje- og energidepartementet har i dag lagt ut pressemelding om at Skagerak Kraft AS har fått avslag på søknad om utbygging av Vinda kraftverk. Valdres Energiverk sin søknad om bygging av Storefoss kraftverk med overføring av vatn frå elva Vinda til Vala er også avslått.

Onsdag 7.november blir det kveldsope kl.18-20 på utstyrssentralen i Øystre Slidre.

Norwegian evening lessons

 

Kommunestyret vedtok i sak 49/18 (PDF, 419 kB)ei ordning for kommunal støtte til langtransport av innkjøpt grovfôr grunna avlingssvikt.

 

Kommunerevisjon IKS søker en engasjert og dyktig daglig leder.

Erfaringar med kvardagsrehabilitering og førebyggjande heimebesøk.

Øystre Slidre kommune har sidan 2014 hatt tilbod om kvardagsrehabilitering. Føremålet med tenesta er at brukaren kan delta aktivt i eige liv og kunne få bu heime så lenge som mogleg.

Øystre Slidre kommune får auke i frie inntekter med 5,788 mill.kr. Det er ei auke på 3,8% for 2018.

HPVsiste frist

Desember 2018 er siste mulighet for å starte gratis HPV-vaksinasjon mot livmorhalskreft. Vaksinen anbefales til unge kvinner fordi den forebygger livmorhalskreft og annen HPV-relatert kreft.

Amfi3

Laurdag 1. september fekk Øystre Slidre kommune overrekt ein sjekk frå Sparebankstiftelsen på kr.400 000.- til amfi ved Ungdomens kulturhus Gapahuken. Onsdag denne veka vart amfiet ferdigstilt.

Rundballer 1

Med bakgrunn i den utfordrande fôrsituasjonen etter turken i sommar, har kommunestyret i Øystre Slidre vedteke å løyve kr.600 000 til kjøp av grovfôr.