Måndag 17.august startar skulen for alle elevane i Øystre Slidre.

Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet skal rullerast for 2021. Lag, organisasjonar eller andre samanslutningar som ynskjer å søkje om spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, må ta kontakt med kommunen innan 15. september. 

Retningsliner for tilskot blir årleg utarbeidd av Kulturdepartementet, og dei finn du her (PDF, 2 MB).

Ta kontakt gjennom epost til marit.karlberg@oystre-slidre.kommune.no eller på telefon 61 35 25 36/ 480 36 554.

I budsjettvedtaket frå Stortinget 19. juni vart det løyvd 600 mill. kr som skal gå som ei eingongsløyving til etablering av kommunale næringsfond. I fylkesfordelinga har Innlandet fylke fått 65,6 mill. kr. Midlane skal gå uavkorta til kommunane. Fylkeskommunen vil fordele løyvingane, men skal prioritera dei kommunane som er hardast ramma av høg ledigheit som følgje av covid-19.

Ein ny koronapakke for frivillige lag og organisasjonar er klar. Formålet med ordninga er å kompensere frivillige organisasjonar som har betydeleg inntektstap frå arrangement eller anna spesifisert aktivitet, som følgje av pålegg eller råd gitt av staten i samband med COVID-19-utbrotet.

Byggesaksavdelinga vil på tysdagar frå og med 21.juli til og med 6.oktober vere stengt for telefonar og besøk. 

I desse ferietider så hender det så mangt. Ein dag i juli fekk Tingvang besøk av eit ekorn. Det er uvisst korleis det hadde kome seg inn, for Tingvang har strenge koronatiltak og spriten står klar, for å seia det som det er.  Ulike spor starta i hovedetasjen og leda etter kvart opp ein etasje. Ekornet hadde nok litt teft, for det peila seg fort inn på rådmannsavdelinga.  Etter ei hektisk jakt inne på eit av kontora, så smatt ekornet truleg inn i ventilasjonsanlegget.

Ferien står for tur, og i år er slagordet "Norge - mitt næraste ferieland", meir aktuelt enn nokon gong.

Fjellstafetten går frå 28.juni til 11.oktober. Skilta ruter til 12 fine utsiktspunkt. Kopp med motiv til dei som har gått minst 10 av turane. Det er inga registreringsbok på toppen, men ein unik kode som noterast i fjellstafettfaldaren (PDF, 2 MB). Lik gjerne Fjellstafetten i Øystre Slidre på Facebook. Her får du blant anna informasjon om turmål som er klare før 28.juni. Sjå også kart og turforklaringar. (PDF, 795 kB) Du kan også hente faldar og turforklaringar i skranken på kommunehuset på Tingvang. God tur!

På Tingvang på Heggenes kan du no bli ein del av eit nytt kontorfellesskap som vi har kalla Klima+.

Tysdag 16.06 var det avduking av kunstverk på ØSUS. Dette flotte prosjektet har vi fått til fordi vi fekk Kriblemiddel frå Oppland fylke.