Frisklivssentralen i Øystre Slidre har tilbod om mange aktivitetar, m.a. balansetrening, styrke/kondis, eigentrening, rettleiing i livsstilsendring, gågruppe, treningskontakter og kurs.

Det er ei glede å kunngjera at Øystre Slidre sin kulturpris for 2019 vert tildelt Marit Karlberg. Marit er ein av våre fremste tradisjonsbærarar av den vokale songskatten i dalføret, både som utøvar, lærar i kulturskulen og som pådrivar i Øystre Slidre spel- og dansarlag.

Øystre Slidre kommune vil i haust gjennomføre kurs i digital kompetanse for eldre. KS og kommunal- og moderniseringsdepartementet har saman med fleire andre aktørar utvikla eit tilbod som heter Digihjelpen og Digidel.

Frivilligsentralen er i full gang med haustsesongen. Lurer du på kva vi driv med?

Valresultatet i Øystre Slidre er no klart. Frammøteprosenten ved kommunestyrevalet vart 62,8 %. For fylkestingsvalet vart frammøteprosenten 54,8%.

 

Kvardagsrehabiliteringsteamet i Øystre Slidre inviterer alle innbyggjarar til informasjonsmøte om "Lyst på livet". Målet med møtet er å gi informasjon om kva prosjektet "Lyst på livet" er, samt å motivere ressurspersonar til å vere kafèvert/sirkelleiar. Me får besøk av ressurspersoner frå Horten, som er godt i gang med tilbodet.

Sommarles er over for denne gongen, og me vil gratulere alle dei 90 ivrige ungane i Øystre Slidre som har vore med! I snitt har dei lese 1788 sider kvar i sommar, og dermed ligg Øystre Slidre på ein tredjeplass i Oppland, etter Skjåk og Lom. Hald fram med å lesa, om du les sakte eller fort, eller blir lest for. Målet er å kose seg med bøkene. Det er framleis nokon som ikkje har henta premiar, det er berre å koma på biblioteket på Tingvang. Og så kan de gle dykk til neste sommar, då blir det ny Sommarles. I mellomtida kan de låne bøker på skulebiblioteka og på biblioteket på Tingvang, nye leseopplevingar ventar utover hausten og vinteren!

Norsk (og ganske lokal) folkemusikk og visekunst ispedd Americana og ei teskei salmesong - uttrykt i skjør og vakker akustisk toneverd med gitar, munnharpe, langeleik, hardingfele, harmonium og tostemt vokal: Dette er suksessoppskrifta til duoen Sudan Dudan!

Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet skal rullerast for 2020. Lag, organisasjonar eller andre samanslutningar som ynskjer å søkje om spelemiddel til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, må ta kontakt med kommunen innan 1. okt. Det er berre anlegga som blir prioriterte ved rullering av planen som kan søkje om spelemiddel. 

Frida Ånnevik (født 1984) er ein norsk musikar, komponist og tekstforfattar. Ho vart tildelt Grappas debutantpris i 2009 og debuterte med albumet "Synlige hjerteslag" i november 2009.