17. mai-programmet i Øystre Slidre er klart. Oppstilling til toget er kl. 11.15 på Øystre Slidre sjukeheim. Toget går deretter ned til Tingvang kl.11.30. Ca kl.12.30 blir det program på Tingvang med underhaldning og tale.

Tilbod på utføring av gravearbeid på Øystre Slidre helsetun vart utlyst med frist for innlevering måndag 14. mai kl 1300. Opning av tilboda vart gjort straks etter utløpet av fristen.

Øystre Slidre kommune er nedgradert til "gult nivå" når det gjeld flaumfare på varsel fra NVE (sist oppdatert måndag 14. mai kl 1125). Ved behov for bistand frå kommunen, kan vakttelefon (døgnvakt for vatn og avløp) nyttast: 48 12 95 09.

Med dette varslar vi oppstart av reguleringsplan for Heranglie bustadområde. Namnesak for området er også lagt ut til høyring. Merknadsfristen er 11. juni 2018.

Forslag til reguleringsplan for skibru over Beitestølsvegen er med dette lagt ut til offentleg ettersyn. Merknadsfristen er 18. juni 2018.

Forslag til reguleringsplan for Skrebergene sandtak er med dette lagt ut til offentleg ettersyn. Merknadsfristen er 4. juni 2018.

Slik blir nye Beitostølen. Arnolds pub skal takast i bruk 1.november i år, den er ferdig utvendig til midt i juli. Nye Spar har byggeperiode frå august med nyopning 15.november. Same dag er det også opning av garasjeanlegget som er under det sydlige leilighetsbygget.

 

Logo frisklivssentral

Frå mai 2018 tilbyr Frisklivssentralen i Øystre Slidre råd og tips til personar med søvn- og døgnrytmevanskar.

Søvnvanskar er ei av dei vanlegaste helseplagene  - ein av tre vaksne har lette søvnvanskar og 15% slit med kroniske søvnproblem.

Øystre Slidre folkebibliotek har følgjande opningstider i veka før påske (19.-23.mars):

Måndag 10-15, tysdag 10-20 (påskeverkstad frå 18.00 - 20.00), torsdag 10-19 og fredag 10-15.

Sjølve påskeveka er stengt. Vi opnar att kl. 10.00 tysdag 03.april.

Velkomen innom!