I budsjettvedtaket frå Stortinget 19. juni vart det løyvd 600 mill. kr som skal gå som ei eingongsløyving til etablering av kommunale næringsfond. I fylkesfordelinga har Innlandet fylke fått 65,6 mill. kr. Midlane skal gå uavkorta til kommunane. Fylkeskommunen vil fordele løyvingane, men skal prioritera dei kommunane som er hardast ramma av høg ledigheit som følgje av covid-19.

Det blei på kommunestyremøte den 19.03.2020 vedtatt oppstart på kommuneplanen sin samfunnsdel og kommunestyret legg planprogrammet ut på høyring og offentleg ettersyn. 

Ferien står for tur, og i år er slagordet "Norge - mitt næraste ferieland", meir aktuelt enn nokon gong.

Fjellstafetten går frå 28.juni til 11.oktober. Skilta ruter til 12 fine utsiktspunkt. Kopp med motiv til dei som har gått minst 10 av turane. Det er inga registreringsbok på toppen, men ein unik kode som noterast i fjellstafettfaldaren (PDF, 2 MB). Lik gjerne Fjellstafetten i Øystre Slidre på Facebook. Her får du blant anna informasjon om turmål som er klare før 28.juni. Sjå også kart og turforklaringar. (PDF, 795 kB) Du kan også hente faldar og turforklaringar i skranken på kommunehuset på Tingvang. God tur!

På Tingvang på Heggenes kan du no bli ein del av eit nytt kontorfellesskap som vi har kalla Klima+.

Tysdag 16.06 var det avduking av kunstverk på ØSUS. Dette flotte prosjektet har vi fått til fordi vi fekk Kriblemiddel frå Oppland fylke.

Øystre Slidre kommune tilbyr aktivitetsdagar for 1.-7.klassetrinnet. Vi har avtale med Beito Aktiv som vil tilby artige og varierte aktivitetar i Beitocampen i Beito 23.-26.juni kl.10-14

I sommar blir det bokbingo ved Øystre Slidre folkebibliotek. For å vera med leverer du ferdig utfylt skjema for Sommarbokbingo 2020 (PDF, 389 kB) innan 7.september, og er med i trekninga av fine premiar. Slik gjer du: Fyll ut forfattar og tittel i bingorutene ettersom du har lest. Du kan fylle ut ei rad loddrett, vassrett eller diagonalt (5 bøker). Er du superlesar, kan du fylle ut ALLE rutene (det blir 25 bøker til saman). Det er kun lov å bruke ei bok ei gong. For lesarar frå 14 år (ungdom og vaksne). 

Øystre Slidre kommune vil i haust gjennomføre kurs i digital kompetanse for eldre. Kurset vil vere aktuelt for både tidlegare og nye deltakarar.

Frå måndag 8.juni er det tilnærma normal drift på Øystre Slidre folkebibliotek.

Når du besøker oss, kan du:

▸ lese, låne og levere bøker, filmar og andre medium

▸ opphalde deg på biblioteket i inntil to timar, dette gjeld også leseplassar

▸ bruke publikums-PCar

▸ lese aviser og tidsskrift - men hugs god handhygiene før og etter bruk

Vi gler oss til å sjå deg i løpet av sommaren!