Vi søker deg med helsefagleg utdanning eller som er under slik utdanning.

Øystre Slidre kommune går no aktivt ut for å rekruttere arbeidskraft til å dekke opp både pleieretta og praktiske oppgåver i samband med pandemien.

Øystre Slidre kommune går no aktivt ut for å få ei oversikt over frivillige som kan kontaktast ved behov for å avhjelpe pandemisituasjonen, kanskje spesielt på helse- og omsorgsområdet.

Valdres Næringshage har i sambarbeid med Valdres Natur- og Kulturpark samla informasjon til næringslivet i samband med koronakrisa.

I desse dagar kan Øystre Slidre folkebibliotek tilby digitale løysingar om du vil lese, lytte eller sjå på film. Vil du lese bøker eller lytte på lydbøker, kan du laste ned appen Bookbites, laga deg ein brukar og logge inn med lånekortnummer og pinkode. Tilbodet er gratis.

Ved å bruke lånekortnummeret ditt og pinkode som du får tilsendt frå biblioteket, kan du logge inn på https://filmbib.no/ og sjå filmar gratis. Du kan også lese digitalt på Bokhylla.no

Ta kontakt med biblioteket på epost: bibliotek@oystre-slidre.kommune.no får å få kort, nummer og/eller pinkode. 

Bøker du har lånt kan du behalde inntil vidare, Biblioteket sender ikkje ut purringar no.

På pressekonferanse frå Statsministerens kontor den 12. mars kl 1400 vart det opplyst om strenge restriksjonar for serveringsstader m.v. Sjå meir informasjon her.

For Øystre Slidre, Vang og Vestre Slidre skjer testing utanfor Røde Kors-garasjen til Grindaheim Røde Kors i Lundsmarka 18, 2975 Vang i Valdres. Det er viktig at pasientar som har god allmenntilstand køyrer sjølv og ikkje brukar drosje.

Smittevernlegen i Øystre Slidre kommune har med heimel i delegert mynde etter smittevernlova, § 4-1 bokstav a, vedteke at arrangementet NM for junior på ski på Beitostølen 13.-15. mars 2020 skal avlysast.

Kurs i meistring av belastning -KiB, er utarbeidd for personar som ynsker å betre evna til å meistre belastningar i arbeidsliv og privatliv.

I Lyst på livet arbeider pensjonister med å fremme eiga helse og livskvalitet gjennom å påvirke vaner og mønstre i kvardagen. Det dreier seg om å bygge bro mellom det ein veit er gode vaner og det ein virkeleg gjer. Ved hjelp av ein enkel metode prøver ein ut forandringer i eige liv og vurderer resultata av desse endringane.

 

 

Foredraget som opprinneleg var satt opp 10.mars er avlyst.

Nytt kurs/foredrag vil bli satt opp til våren.