Eit nytt forskingsprosjekt leia av Nordlandsforskning skal hjelpe reiselivet i distrikta med å realisere potensialet som ligg i å gjere reisemålet meir tilgjengeleg for alle. Lokalt deltek vi i dette forskingsprogrammet med Beitostølen Helsesportssenter, Beitostølen Utvikling og kommunen.

Det er haustferie i veke 41. Det vil bli tilbod om ferieSFO for elevane i 1.-4.klasse ved Lidar skule og Rogne skule.

Kommunelege Arild Jacobsen informerte onsdag 25. august om eit nytt smittetilfelle av Covid -19 i kommunen. Smittevegen er kjent; vedkomande er smitta utanfor regionen.

Kva skjer når kommunen ønskjer å kjøpe grunn eller gjer inngrep på din eigedom? Kommunen har utarbeida eit hefte med informasjon om prosess, rettar plikter og moglegheier.

Øystre Slidre kommune er frå 1.sept i hovudsak ferdig med å gi dose 1 og til 2 til dei over 18 år. 

Den 1. juni 2021 fekk den første av leilegheitene på Brennebakkin installert «digitalt tilsyn».

Frå 01.08.2021 nyttar skulene i Valdres Visma Flyt Skole som skoleadministrativt system. I dette systemet er elever, føresette, tilsette og klassar registrert. Visma Flyt Skole er kommunikasjonsplattformen mellom heim og skule.

Når du skal få vaksine kan du også nytte høvet til å førehandsrøyste i Øystre Slidre kommune.

  Måndag 16.august er det skulestart.