Finn fram badetøyet! No er stupetårnet ute i Heggefjorden og du kan starte badesesongen. Det er laga eigne smittevernrutiner for gjester på Furustrand i sommar.

Øystre Slidre sjukeheim opnar for besøk på sjukeheimen i tråd med nasjonale smittevernfaglege råd frå 4. juni kl 0800. Besøkande skal kontakte sjukeheimen på tlf. 61 34 28 70 for avtale tidspunkt for besøk. Dei besøkande skal ikkje ha luftvegssymptom, eller ha vore i kontakt med personar med kjend covid-19 smitte, eller vera i heimekarantene.

På grunn av smittevernhensyn har vi valgt å utsette Stølsveko.

Øystre Slidre har vedteke ein SMIL-strategi for kommunen. Denne strategien bygger på nasjonale retningsliner, men gjev rom for ein del lokale tilpassingar.

Produksjon Tor Solberg:

Kl. 9.00 - Gudsteneste ved Eli Vatn med musikalske innslag. 

Produksjon Langsveien.no ved Roy Myrland:

Kl. 10.00 – Frå Tingvang:  Øystre Slidre musikkorps spelar, ordføraren held tale og elevrådsleiar ved Lidar Skule, Henrik Skjerstein legg ned krans ved bautaen.

Kl. 11.00 – Frå Øystre Slidre sjukeheim: Øystre Slidre musikkorps spelar.

Kl.11.15 – Frå Coop Heggenes: Oppstilling til køyretog nordover.

Ca. Kl.12.00 – Frå Melbybråten: Køyretoget sørover.

Kl. 13.00 - Frå Øystre Slidre sjukeheim: Marit Warberg Vestheim syng.

17.mai 2020 oppfordrar me til køyretog rundt omkring i Øystre Slidre. Sælshagadn gråtassforening og Skrævarokken mopedlaug stiller mannsterke, men det er også plass for andre. Pynt gjerne doningen med flagg og liknande! Det blir to ruter som går parallelt. Den nordlege har start Coop Heggenes, og den sørlege har start på Tingvang. Meld deg på til e-post marit.karlberg@oystre-slidre.kommune.no eller sms til 480 36 554, viss du vil køyre i eit av køyretoga. Skriv opp kven som er førar, og kor mange passasjerar som skal vera med. Brannbilar frå Valdres brann- og redningstjeneste køyrer fremst i toga, og nokre av dei har dekorert bilane med teikningar frå barnehagane i Øystre Slidre. Me håpar folk går ut langs rutene med flagg, song og instrument! Toga startar kl. 11.30. Resten av 17.mai-programmet ser du her. (JPG, 146 kB)

 

 

Regjeringa har kome med nye retningslinjer og råd for ei gradvis opning av samfunnet. Dette inneber m.a. at vi kan gjenopne kommunehuset Tingvang på visse vilkår.

  • Frå 11.mai opnar skulane for elevar i 5.-10. trinn. Skulane er tidlegare opna for 1.-4. trinn og SFO.
  • For elevar i 5.-7. trinn og ungdomstrinnet vil skulane halde fram med fjernundervisning nokre dagar i veka, dette vil variere noko mellom skulane.
  • Barn i risikogrupper eller med føresette/nær familie i risikogrupper skal ikkje møte på skulen, men vil framleis få opplæring som fjernundervisning

Måndag 4.mai starta Anni Onsager som prosjektleiar for Klima+, og ho er allereie godt i gang med å planlegge korleis vi skal sikre at kommunevisjonen "Rein Naturglede" skal bli verkelegheit for hytteutviklinga framover.

 

Det blir ei felles markering av 8. mai i Valdres. Grunna korona-situasjonen er publikum oppmoda om ikkje å møte fram, men å følgje arrangementet på nettet.