Stølsveko i Øystre Slidre blir arrangert for tiande gong, og foregår frå 8.- 12.august.

Stølsveko er ei aktiv ferieveke der barn og unge får ”smake og føle” på stølsliv og friluftsliv i Øystre Slidre og dele artige opplevingar med kvarandre. 

Norkart, som leverer IT-system for kart- og eigedomsinformasjon til mellom andre Øystre Slidre kommune, har vore utsett for datainnbrot.

Spørjeundersøkinga om buforhold i Øystre Slidre kommune er no gjennomført. Formålet med denne undersøkinga var å kartlegge korleis innbyggjarane i Øystre Slidre kommune bur og ynskjer å bu. 

Anita Aleksandersen (40) og Are Alund (36) er tilsett i dei to ledige rektorstillingane i kommunen.

FHI har opna for at personar 80 år og eldre som har fått 3 dosar og ikkje har hatt koronasjukdom etter dette, kan få ei ny oppfriskningsdose dersom dei sjølv ynskjer det. 

Øystre Slidre kommune ynskjer etter oppmoding frå IMDI å busette 65 flyktningar i 2022. 

Øystre Slidre kommune har takka ja til å ta i mot 65 flyktningar i 2022. Dette er 43 meir enn ordinær busetting. Vi kan forvente å få dei første flyktningane frå veke 17. Takka være god givarglede og dugnadsinnsats har vi klargjort fleire leiligheiter i Moavegen, men vi manglar framleis noko noko kjøkkenutstyr og veggpynt.

Det er ikkje lenger nødvendig å registrere positiv sjølvtest.

Det er mange som har stilt opp og gjort ein stor innsats med rydding og vasking av den gamle sjukeheimen og leilegheitene i Moavegen. 

Det kan vere menneske på flukt frå Ukraina som allereie oppheld seg i Øystre Slidre kommune, utan å være registrert. For at desse skal ha rettigheiter i Noreg må dei vere registrert. Dei som ev. kom før 24.02.22 må i tillegg søke om beskyttelse på ordinært vis.