Følg rådene for å unngå smitte

Regjeringa fraråder unødige reiser innenlands. Arbeidsreiser som ansees nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre kan fortsatt gjennomføres.

Følg rådene for å unngå smitte

Dersom du reiser innenlands må du følge rådene for å unngå å spre smitte:

  • Ikke reis når du er syk, heller ikke til hytta
  • Ha god hånd- og hostehygiene
  • Hold minst èn meters avstand til andre enn dine nærmeste
  • Test deg i kommunen du oppholder deg i, når du får symptomer og vær i karantene til du får prøvesvar
  • Unngå trengsel i butikker som er dimensjonert for færre mennesker
  • Begrens bruken av kollektivtransport i områder med høyt smittetrykk (se råd for kollektivtransport forøvrig)

Dersom du er i karantene skal du ikke reise, heller ikke til hytta. Det eneste unntaket er når du er uten symptomer, og opphold på hytta er eneste måte å unngå nærkontakt med et husstandsmedlem som er syk med covid-19.

Det er utarbeidet råd om forsvarlig smittevern for virksomheter som tilbyr overnatting, servering, aktiviteter, utleie av utstyr og liknende (fhi.no)

Øystre Slidre kommune har fått sine fyrste tilfelle av covid-19 blant fastbuande i kommunen. Tre innbyggjarar er no bekrefta smitta med covid-19. Alle tre har vore i karantene sidan torsdag 07.10.20, då dei er nærkontakter til ein person med påvist smitte i ein annan kommune. 

Beitostølen Utvikling SA, Beitostølen Resort, Beitostølen Invest, Beitostølen Stadion AS og Øystre Slidre kommune har inngått ein intensjonsavtale om etablering av selskapet Beitostølen Utvikling AS. 

På førre kommunestyre den 17. september opplyste ordførar Odd Erik Holden om at det frå neste kommunestyremøte blir opna for at innbyggjarar kan stille spørsmål til kommunestyret. Dette er ei ordning som vart reglementsfesta i kommunen i vår, men som grunna koronapandemien ikkje har vore gjennomført. Frå og med neste kommunestyremøte blir altså dette mogeleg.

Birger Martinsen (83) vert tildelt Øystre Slidre kommune sin frivilligpris for 2020.

 

Stortinget vedtok 19. juni eit tilskot til kommunale næringsfond på kr 600 mill., fordelt på alle fylka. Innlandet vart tildelt kr 65,6 mill. Midla er ei eingongsløyving til kommunar som er hardt ramma av arbeidsløyse som følgje av virusutbrotet.

Kurset for å styrke digital kompetanse for eldre, Digihjelpen, var planlagt gjennomført for andre gong no i haust. Kurset er avhengig av tett kontakt mellom instruktør og deltakarar. Vi finn det difor vanskeleg å få gjennomført kurset på ein god måte innafor dei smittevernreglane som gjeld og utsett gjennomføring til etter jul og tek ei ny vurdering knytt til smittevern då.

Det er ei glede for Øystre Slidre kommune å kunngjere at kulturprisen for 2020 går til skulemannen og kulturberaren Toralf Baldersheim.

Grunna korona-pandemien har kommunale bygg vore stengt for det meste av dykkar aktivitetar over ei lengre periode. Kommunen ynskjer no å opne gradvis for slik aktivitet for lag/organisasjonar (ikkje private føremål), men på ein måte som ivaretek smittevernet.

 Søvnkurset Sov godt i regi av Frisklivssentralen i Øystre Slidre startar måndag 19.oktober og inneheld fire kurskveldar à to timar. Kurset er utvikla av Helsedirektoratet og er basert på kunnskap frå Nasjonalt kompetansesenter for søvnsjukdomar, Folkehelseinstituttet og Norsk Forening for Kognitiv Terapi.

Innlandet er på 9.plass av i alt 11 fylker i årets Kommune-NM og har seks kommunar på topp 100-lista i årets kåring. Øystre Slidre havner akkurat utanfor lista, på 104 plass, men er ein av dei tre kommunane som har klatra mest siden 2013 (+62).