Mange set pris på dei flotte løypane vi har i Øystre Slidre. Diverre snør det ikkje skispor.

Den interkommunale barneverntenesta i Valdres har no teke i bruk "Nasjonal portal for bekymringsmeldinger". Er du bekymra for eit barn eller ein familie i ein av våre kommunar kan du no enkelt melde bekymringa di digitalt.  

No er det like før vi skal ta i bruk det flotte nye Helsetunet på Heggenes. Flytteprosessen starter 26.01 med innflytting i delar av dei 18 omsorgsbustadane.

  Øystre Slidre kommune har lågt smittetrykk og følgjer Stortinget sitt vedtak om å tillate alkoholservering i samband med matservering frå fredag 22.januar.

Premiar for Fjellstafetten 2020 kan no hentast i respsjonen på Tingvang.

Det er innført plikt til å bruke munnbind i legetenesta i Øystre Slidre kommune. Gjeld både besøkande på legekontoret og tilsette i tenesta. Alle besøkande må ha med munnbind og påføre seg dette før ein går inn på venterommet og behalde det på til evt. annan beskjed blir gjeve.

Øystre Slidre kommune er svært glad for at vi kan starte vaksinering mot covid-19 på bebuarar på Øystre Slidre sjukeheim i dag 06.01.21. Kommunen har fått 15 doser i fyrste forsending.

Det vart søndag 3. januar konstatert eit nytt smittetilfelle av Covid -19 i Øystre Slidre. Det er sett i gang smittesporing, og 2 personar er sett i karantene som ein følgje av dette tilfellet.

 

Eg helsar 2021 velkommen med eit sitat frå forfattaren Hal Borland: «Årets slutt er verken en slutt eller en begynnelse, men en fortsettelse, med all den visdom som erfaring kan fylle oss med.» 

Det vart onsdag 23. desember konstatert eit nytt smittetilfelle av Covid -19 i Øystre Slidre. Det er sett i gang smittesporing, og 11 personar er sett i karantene som ein følgje av dette tilfellet.