Øystre Slidre kommune har ny forskrift om nedsett konsesjonsgrense etter konsesjonslova § 7.

  Premiar for Fjellstafetten 2019 kan no hentast i resepsjonen på Tingvang.

Første faktura for feie-/tilsynsgebyr for fritidsbustader (hytter, støler og seterhus)  i Øystre Slidre er sendt ut.

Det er i fyrste omgang fakturert for 1 skorstein på alle. Antallet skorsteinar vil kunne bli endra etter at feiaren har vore innom alle kunder på tilsyn.

Pipe kr.300.-

Pipe 2 kr.150.-

 

 

Har du lyst til å lære meir om korleis du som omsorgsperson kan forstå barnet ditt bedre, og styrke ei trygg tilknytning som er ein viktig beskyttande faktor seinare i livet?

Øystre Slidre kommune har sett i gang eit prosjekt om busetting, innovasjon og næringsutvikling. Resultatet frå forstudien vart nyleg presentert for kommunestyret.

Det er ei glede for Øystre Slidre kommune å kunngjere at prisen Årets frivillig 2019 går til familien Myrvold Hegge - Aud, Svein, Otto, Syver, Tor, Gunnar og Margrete. Prisen vart delt ut på Øystre Slidre musikkorps sitt 70 års jubileum på Tingvang 23.november.

Det er ei glede for Øystre Slidre kommune å kunngjere at næringsprisen i 2019 går til Bakke Maskinservice AS.

Formålet med Lyst på livet er at deltakerne kan hjelpe hverandre til å få et best mulig liv - hele livet. Første samling for alle pensjonister var 31.10 på ungdomens kulturhus Gapahuken med tema naturlig aldring.

Fjellstafetten vart i år arrangert for attande gong. Det er syttande gong vi registrerer kven som har gått ti toppar eller fleir, og i år var dette 411 personar.  Dei får ein kopp med motiv frå Svarthamartinden i premie. Koppane kan hentast i resepsjonen på Tingvang i slutten av desember. Lidar skule og Rogne barnehage er vinnarar av skule- og barnehagekonkurransen.

Det kan vere mange grunnar til at man ønskjer å feire julaften i eit større fellesskap. I år går frivilligsentralane i Valdres saman om å lage julaftenfeiring på Fagernes. Alle som ønskjer å delta er velkomne.