Fjellstafetten vart i år arrangert for attande gong. Det er syttande gong vi registrerer kven som har gått ti toppar eller fleir, og i år var dette 411 personar.  Dei får ein kopp med motiv frå Svarthamartinden i premie. Koppane kan hentast i resepsjonen på Tingvang i slutten av desember. Lidar skule og Rogne barnehage er vinnarar av skule- og barnehagekonkurransen.

Det kan vere mange grunnar til at man ønskjer å feire julaften i eit større fellesskap. I år går frivilligsentralane i Valdres saman om å lage julaftenfeiring på Fagernes. Alle som ønskjer å delta er velkomne.

Det er ei glede å kunngjera at Øystre Slidre sin ungdomspris i 2019 går til The Rebels.

Søndag kveld var det konsert i Ungdomens kulturhus Gapahuken. Det vart eit suverent møte med Frida Ånnevik med band.

Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) lanserer egenberedskapsuka 28.oktober til 3.november. Målet er en godt forberedt befolkning ved en eventuell krise.

Fra nå av vil du som innbygger motta SMS fra din Feier når det er tid for feiing/tilsyn på din bolig.
  

 

TV-aksjonen 2019 går til CARE sitt arbeid for å skape eit bedre liv for kvinner som lever i nokre av dei mest sårbare områda i verda. Øystre Slidre kommune har støtta aksjonen med kr.12 000.-.

Valdres brann- og redningstjeneste har begynt med SMS-varsling om feiing og tilsyn til innbyggere i boliger og ferie/fritidseiendommer.

Ved varsel om feiing eller tilsyn, tilsynsrapporter eller oppfølging av avvik, vil du som eier av bolig eller ferie/fritidseiendom få en SMS.

No er lytte- og reknevenene på Rogne skule og Lidar skule i gang att. Dei kjem på skulen ein dag i veka mellom haustferien og påskeferien for å høyre på at elevane les høgt.

Øystre Slidre kommune ønskjer å forsterka den positive folketals- og næringsutviklinga kommunen har hatt, og har engasjert konsulentfirmaet BDO i eit prosjekt for å sjå på kva faktorar som er avgjerande for å styrke busettinga, auke innovasjonsevna og stimulere næringsutviklinga.