Sommarles er over for denne gongen, og me vil gratulere alle dei 90 ivrige ungane i Øystre Slidre som har vore med! I snitt har dei lese 1788 sider kvar i sommar, og dermed ligg Øystre Slidre på ein tredjeplass i Oppland, etter Skjåk og Lom. Hald fram med å lesa, om du les sakte eller fort, eller blir lest for. Målet er å kose seg med bøkene. Det er framleis nokon som ikkje har henta premiar, det er berre å koma på biblioteket på Tingvang. Og så kan de gle dykk til neste sommar, då blir det ny Sommarles. I mellomtida kan de låne bøker på skulebiblioteka og på biblioteket på Tingvang, nye leseopplevingar ventar utover hausten og vinteren!

Norsk (og ganske lokal) folkemusikk og visekunst ispedd Americana og ei teskei salmesong - uttrykt i skjør og vakker akustisk toneverd med gitar, munnharpe, langeleik, hardingfele, harmonium og tostemt vokal: Dette er suksessoppskrifta til duoen Sudan Dudan!

Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet skal rullerast for 2020. Lag, organisasjonar eller andre samanslutningar som ynskjer å søkje om spelemiddel til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, må ta kontakt med kommunen innan 1. okt. Det er berre anlegga som blir prioriterte ved rullering av planen som kan søkje om spelemiddel. 

Frida Ånnevik (født 1984) er ein norsk musikar, komponist og tekstforfattar. Ho vart tildelt Grappas debutantpris i 2009 og debuterte med albumet "Synlige hjerteslag" i november 2009. 

Onsdag 17. juli  var bebuarane ved sjukeheimen og boligane på tur til folkemuseet. Det var stor deltaking og ei flott oppleving for alle. Takk til Øystre Slidre helselag, Øvre Valdres Demensforening og Pårørandeforeninga ved Øystre Slidre sjukeheim som arrangerte turen saman med Sjukeheimen.

Storsalen på Tingvang er finare enn nokon gong. Nypussa golv vart krona på verket. Kommunalsjef Rolf Stalenget og kultursjef Kari Onstad har teke fyrste dansen, no ligg alt til rette for flat tango på parketten!

Kommunen har gjeve 500 000 i støtte til utbygging av anlegg for stisykling. Stisykling er ein populær aktivitet som stadig fleire har gleden av å gjere. Ei prosjektgruppe i kommunen er drivkrafta for utbygging og tilrettelegging for stisykling. Første anlegget som er ferdig og teken i bru er frå Garli og i ein runde sørover mot Beitostølen. I år vert det arbeidd for å forlenge dette anlegget ned til Beitostølen.  

Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom èn eller flere helger per måned, og kanskje noe i ferier. Det er viktig at du er en trygg og stabil voksen med husrom og hjerterom.

 

I 2016 kom en ny forebyggende forskrift som omhandler feiing og tilsyn av alle boliger, støler, seterhus og fritidsboliger. På bakgrunn av dette er Valdres brann- og redningstjeneste IKS i gang med planlegging av feiing og tilsyn av hytter og fritidsboliger.

I Valdres har vi ca. 14 000 hytter, noe som tilsier at dette blir en omfattende oppgave for oss. I den forbindelse ønsker vi å informere om hvordan dette er tenkt gjennomført.

 

Det er no 10 TIBIR-rådgjevarar utdanna i Valdres under leiing av PMTO-terapeut Olga Nyhus (til venstre i bildet).