Kommunestyret vedtok den 15. desember årsbudsjett for 2023 (inkl. gebyrliste/betalingshefte), og økonomiplan for 2023-2026, i sak 61/22.

 

Det er tradisjon å feire dei som har 25 eller 40 års fartstid i kommunen på det siste kommunestyremøtet før jul. 

Sebu Bil og Bensin AS er tildelt Øystre Slidre kommune sin næringspris for 2022.

Måndag, onsdag og fredag kl. 12 - 14 kan du få kjøpt kaffe og vaffel i kantina på Helsetunet.

I Øystre Slidre er det stor aktivitet i frivillig sektor.

Kommuna behandlar ikkje spørsmål knytt til straumstøtte, men du kan søkje om bruksendring frå fritidsbustad til bustad.

Det er opna for at alle mellom 18 - 64 år som sjølv ønsker det, kan ta oppfriskningsdose med covidvaksine.

Det er fyrste gong kommunen har eigen oppvekstplan. Den gjeld for 2023-2026 og vart vedteke av kommunestyret 17.november.

Fjellstafetten vart arrangert for 21.gong i 2022.

 

Fjelltoppane på ØSUS handlar om lagånd, samarbeid, meistring og inkludering saman med eit sunt konkurranseinstinkt.