Tilbod om sommar-SFO ved barneskulane

Øystre Slidre kommune tilbyr sommar-SFO ved barneskulane i veke 25 og 33. 

I veke 25 blir det tilbod ved Lidar skule, i veke 33 ved Rogne skule. Tilbodet er ope for elevar ved båe skulane, det vil vere tilsette frå båe skulane tilstade.

  • Opningstid 08.00 - 15.30.
  • Pris pr. dag per barn kr.250.
  • 1.klassingar har 12 timar gratis SFO i veka, ein dag tel som 7,5 timar etter opningstida. 
  • Ordninga er open for alle elevar i 1.-4.klasse og fore elevar med særskilte behov i 5. - 7.klasse.
  • For at det skal bli eit tilbod må det vere minst 5 påmeldte til kvar dag. 
  • Påmelding innan 23.april,  påmelding er bindande.

Programmet for dagane vil bestå av inne- og uteaktivitetar og vil bli lagt fram for dei påmeldte i god tid før oppstart.

Tilbodet om sommar-SFO gjeld ikkje for barn som skal starte i 1.klasse i august, desse barna kan behalde sin plass i barnehage fram til skulestart.

Påmelding 

Skjema for påmelding finn du her

Kontaktinfo

Anita Aleksandersen
Rektor Lidar skule
E-post
Telefon 61 35 26 00
Mobil 47 30 06 93
Are Alund
Rektor Rogne skule
E-post
Telefon 61 35 24 80
Mobil 99 73 41 75