Byggesaksavdelinga vil vere stengt for besøk og telefonar på tysdagar og torsdagar i perioda 21.mars til 01.oktober.

Øystre Slidre kommune tilbyr sommar-SFO ved barneskulane i veke 25 og 33. 

Står du fast i enkel bruk av smarttelefon/nettbrett eller pc? Under ser du noko av det vi kan hjelpe deg med på datakaféen på biblioteket torsdagane: Obs, påmelding til biblioteket innan kl 19.00 tysdagar, slik at vi veit kor mange som kjem og kva vi skal førebu oss på.

 

Einskildpersonar, lag og organisasjonar kan søkje kulturtilskot, til kulturarbeid som kjem fellesskapet til gode.

Forskrift om ekstraordinær bandtvang for hund i Øystre Slidre kommune, vert oppheva frå og med 17.februar 2023. 

Tysdag 7. februar fekk me besøk av statsråd Sigbjørn Gjelsvik som er kommunal- og distriktsminister.

I samsvar med eigedomsskattelova § 15 blir eigedomsskattelistene for 2023 lagt ut til offentleg gjennomsyn her på nettsida til kommunen og i resepsjonen på kommunehuset i tre veker frå 1.mars 2023.

Øystre Slidre kommune har teke i mot mange ukrainske flyktingar. Ein viktig del av arbeidet med integrering er å ta i bruk digitale tenester.

Tingvang har fått nytt piano, eit Bechstein R6. Pianoet vart levert av Trond Hellstrøm og kultursjef Kari Onstad tok i mot med stor glede

No kan du søkje plass i SFO for neste skuleår!