Formannskapet sitt forslag til årsbudsjett 2020 og til økonomiplan for 2020 - 2023 er lagt ut til offentleg ettersyn på Tingvang kommunehus og på her på heimesida i 2 veker frå 5.desember.

Har du lyst til å lære meir om korleis du som omsorgsperson kan forstå barnet ditt bedre, og styrke ei trygg tilknytning som er ein viktig beskyttande faktor seinare i livet?

Øystre Slidre kommune har sett i gang eit prosjekt om busetting, innovasjon og næringsutvikling. Resultatet frå forstudien vart nyleg presentert for kommunestyret.

Det er ei glede for Øystre Slidre kommune å kunngjere at prisen Årets frivillig 2019 går til familien Myrvold Hegge - Aud, Svein, Otto, Syver, Tor, Gunnar og Margrete. Prisen vart delt ut på Øystre Slidre musikkorps sitt 70 års jubileum på Tingvang 23.november.

Det er ei glede for Øystre Slidre kommune å kunngjere at næringsprisen i 2019 går til Bakke Maskinservice AS.

Øystre Slidre kommune held fram med å tilby varierte konsertar i Gapahuken. I januar 2020 kan du få med deg både Ingrid Olava og Tore Halvorsen, sistnemnde kjend frå Ole Ivers, i løpet av nokre få vinterdagar.

Formålet med Lyst på livet er at deltakerne kan hjelpe hverandre til å få et best mulig liv - hele livet. Første samling for alle pensjonister var 31.10 på ungdomens kulturhus Gapahuken med tema naturlig aldring.

Fjellstafetten vart i år arrangert for attande gong. Det er syttande gong vi registrerer kven som har gått ti toppar eller fleir, og i år var dette 411 personar.  Dei får ein kopp med motiv frå Svarthamartinden i premie. Koppane kan hentast i resepsjonen på Tingvang i slutten av desember. Lidar skule og Rogne barnehage er vinnarar av skule- og barnehagekonkurransen.

Det kan vere mange grunnar til at man ønskjer å feire julaften i eit større fellesskap. I år går frivilligsentralane i Valdres saman om å lage julaftenfeiring på Fagernes. Alle som ønskjer å delta er velkomne.

Det er ei glede å kunngjera at Øystre Slidre sin ungdomspris i 2019 går til The Rebels.