Det er fyrste gong kommunen har eigen oppvekstplan. Den gjeld for 2023-2026 og vart vedteke av kommunestyret 17.november.

Kvernhøe

Fjellstafetten vart arrangert for 21.gong i 2022.

 

Fjelltoppane på ØSUS handlar om lagånd, samarbeid, meistring og inkludering saman med eit sunt konkurranseinstinkt.

Det er inngått avtale mellom landbruks- og matdepartementet og Øystre Slidre kommune om etablering av nasjonalt senter for fjellandbruk på Løken gård.

Fleire har hatt besøk på døra av seljarar som tilbyr fiber på vegne av Telenor.

Bilde av vaffel og kaffe

Måndag, onsdag og fredag kl. 12 - 14 kan du få kjøpt kaffe og vaffel i kantina på Helsetunet.

Formannskapet vedtok 24. august å gje ordførar fullmakt til å engasjere ein advokat i KS for å gjere ei forundersøking av tre varslingssaker, og utarbeide ei tilråding om behovet for vidare oppfølging. Rapporten etter forundersøkinga er no ferdig.

Har du alt du treng for å klare deg sjølv i minst tre døgn dersom vatn og straum plutseleg blir borte? 31. oktober startar ei landsdekkjande kampanjeveke om eigenberedskap.

Øystre Slidre kommune har fokus på førebyggjande helsearbeid. Målet er å gjere dei eldre i stand til å ta vare på eigen helse og utsette behovet for helsetenester.

Denne sesongen er det ekstra viktig å ta influensavaksina fordi det er venta ein kraftig sesong både i talet på smitta og i talet på alvorleg sjuke pasientar.