1. høyringsrunde er utsatt.

Onsdag 22. juni vart det markert at Bjørn Eide troppar av som kommunefysioterapeut i Øystre Slidre. 

Finn fram badetøyet! På Furustrand er det klart til årets badesesong. Flytebrygga og stupetårn er no på plass.

Fjellstafetten er eit lågterskel turopplegg for innbyggjarar og besøkande i Øystre Slidre kommune. Stafetten består av skilta ruter til 12 fine utsiktspunkt. 

Frå måndag 20.juni til fredag 12.august er det sommartider på Øystre Slidre folkebibliotek:

Tysdagar kl 15.00 - 19.00, torsdagar frå kl 10.00 - 14.00.

Velkomen innom!

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne i Øystre Slidre ønskjer å rette fokus mot og stimulere bedrifter og miljø i kommuna vår som set fokus på menneske sine moglegheiter.

Elevar ved Lidar skule har laga eit bilete som no skal på veggen på Helsetunet. 

Utstyrssentralen i Øystre Slidre tilbyr lån av utstyr til varierte aktivitetar både sommar og vinter. Skular/barnehagar, lag og organisasjonar, familiar og enkeltpersonar kan låne sports- og friluftsutstyr gratis.

Øystre Slidre kulturskule hadde sin tradisjonelle vårkonsert i amfiet på Tingvang 7.juni. 

Vi søker etter frivillige instruktørar til helsefremjande og førebyggjande treningsgrupper for seniorar.