VA Nordtorp - Hegge kyrkje

Anleggsarbeidene med etableringen av nye vann- og avløpsledninger mellom Nordtorp og Hegge kyrkje er i gang. Arbeidene kan påvirke trafikken langs FV 51 og Kyrkjevegen i korte perioder. Entreprenøren oppdaterer berørte grunneierne i hele anleggsperioden.

Prosjektet bidrar med å sikre fremtidens vannforsyning for Heggenes området, inklusive tilstrekkelige brannvannsresurser til Hegge Kyrkje med selvfall, også i krisesituasjoner.

I tillegg leverer det nye anlegget kommunale avløpstjenester til et område som ikke har hatt disse før.