Administrativ organisering

Kommunen har 12 tenesteeiningar, i tillegg til to stabsavdelingar.

Kommuneleiinga i Øystre Slidre kommune er rådmann og to kommunalsjefar.

Kommuneleiinga i Øystre Slidre
Navn Tittel Telefon E-post
Jostein Aanestad Rådmann 991 65 935 Send e-post
Kjersti Hedalen-Heggset Kommunalsjef opplæring og kultur 61 35 25 52 Send e-post
Steinar Nybråten Kommunalsjef helse og omsorg 61 35 25 45 Send e-post

Kontaktinfo

Jostein Aanestad
Rådmann
E-post
Mobil 991 65 935