Administrativ organisering

Kommunen har 12 tenesteeiningar, i tillegg til to stabsavdelingar.

Kommuneleiinga i Øystre Slidre kommune er kommunedirektør og kommunalsjef.

Kommuneleiinga i Øystre Slidre
Navn Tittel Telefon E-post
Jostein Aanestad Kommunedirektør 991 65 935 Send e-post
Kjersti Hedalen Kommunalsjef opplæring og kultur / helse og omsorg 61 35 25 52 Send e-post

Kontaktinfo

Jostein Aanestad
Kommunedirektør
E-post
Mobil 99 16 59 35