Barneavlasting funksjonshemma

Øystre Slidre kommune gjev avlastingstilbod for barn og unge med funksjonshemming. Tenesta blir gjeve av Miljøtenesta, og kommunen har for tida ein avlastingsbustad på Brennebakkin. Det kan òg vere aktuelt med avlasting i private heimar.

Kontaktinfo

Astrid Aavok
Leiar miljøtenesta
E-post
Mobil 975 46 169