Ungdomens kulturhus Gapahuken

 

Ungdomens kulturhus Gapahuken er ungdomen sitt eige hus i Øystre Slidre. Bygget stod ferdig i 2018, med ofisiell opning 31.august. Her er det ungdomsklubb tilbod for ungdom frå 8.klasse - 3.vgs. to dagar i veka i skuleåret, og ulike aktivitetar og arrangement gjennom heile året. Huset er utgangspunkt for mykje av den kommunale fritidsaktiviteten for ungdom, samt møtestad for ungdomsrådet.

Ungdomsklubbtilbod

Øystre Slidre kommune driv organisert ungdomsklubbtilbod for ungdom frå 8.klasse - 3.vgs i Gapahuken. Tilbodet fylger skuleruta og er ope torsdagar frå 14.45 - 19.00 og fredagar kl.18.30 - 22.00.

Ungdomsklubben tilbyr eit variert tilbod til ungdom, med fokus på inkludering gjennom tilrettelegging av aktivitet, meistring, samhald og sunne verdiar. I Gapahuken er det lov å vere ung og leiken, men me akspeterar ikkje mobbing, rasisme, ekskludering og nedsettande prat.

Ungdomskonsulenten er leiar for aktiviteten i Gapahuken, saman med tre tilsette og ein lærling. I tillegg organiserar FAU ved ØSUS natteramnar på fredagane. Klubben har ei eiga frivilliggruppe med ungdom som er med på å planlegge og gjennomføre aktiviteten.

Tingvang kulturarena

- skatepark, konsertamfi, bibliotek, kulturskule, samfunnssal og Lydkåken.

Tingvang er i ferd med å etablere seg som eit kultursentrum i kommunen. Summen av all aktivitet og tilbod, kulturlokale og anlegg er samla under paraplyen Tingvang kulturarena.

I løpet av 2021 vert uteområdet ved Gapahuken ferdigstilt med plen, asfalterte gangstiar og belysning. Uteområdet omfattar skatepark på 400m2 i betong, konsertamfi og sceneplatting med plass til 300 tilhøyrarar.

Kontaktinfo

Øystein Skattebu
Kulturskulerektor og avd. leiar ung kultur
E-post
Mobil 41 22 28 40

Åpningstider

  • Onsdag 1430 - 1730
  • Fredag 1830 - 2200

 

for alle i 8. klasse - 3.vgs.

 

 

Adresse

Postadresse:

Øystre Slidre kommune
Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes

Besøksadresse:

Bygdinvegen 1983
2940 Heggenes