Utviding av skjenkeområde på eksisterande løyve

Innehavarar av ordinært skjenkeløyve som for eit enkelt høve ønskjer å utvide sitt skjenkeområde, kan søke om det.

Eit ordinært skjenkeløyve kan for eit enkelt høve utvidast til å gjelde i eit tilleggslokale eller på eit uteområde, i umiddelbar nærhet til serveringsstaden.

Kontaktinfo

Inger Gjølgali
Sekretær
E-post
Telefon 61 35 25 55