Kjøp av digitale kartdata

Denne tenesta skal nyttast dersom eigedomsopplysningar eller kart skal sendast som elektronisk dokument. Tenesta er åpen for alle og er tilrettelagt for betaling ved hjelp av kredittkort. 

Tenesta er levert av Ambita AS. 

https://infoland.ambita.com