Kulturminneplan

Øystre Slidre sin fyrste kulturminneplan blei vedtatt i kommunestyret 23.september 2021!

Arbeidet med kulturminneplan starta opp seint 2020 og blei endeleg vedtatt i kommunestyret i september 2021. Arbeidet vil bli nytta som eit underlag for revidering av kommuneplanen sin arealdel. 

Kulturminneplanen finn ein her (PDF, 3 MB)
Handlingsdelen finn ein her (PDF, 233 kB)