Byggeskikkrettleiar frå 2005

På oppdrag frå kommunen utarbeidde Feste AS denne byggeskikkrettleiaren (PDF, 5 MB) for Beitostølen i 2005. Rettleiaren gir råd både om utforming av bygg og lokalisering av byggeområde.