Masterplanen for Beitostølen-Rauddalen frå 2001

Masterplanen var eit omfattande planprosjekt der næringslivet på Beitostølen saman med kommunen, grunneigarar og idrettslag laga ein langsiktig strategisk plan.

Dåverande sektorsjef for kultur, utvikling og næring i kommunen, Jo Audun Øverby, vart tilsett som prosjektleiar og tok permisjon frå jobben i kommunen. Ekstern konsulent var SE Group frå Park City, Utah.

Tekstdokument (PDF, 2 MB)

Kartvedlegg: