Vurdering av Størrtjednliheisen, Beitostølen 2015

I kommunedelplanen for Beitostølsområdet frå 2011 vart nytt skitrekk og parkering i Størrtjednlie sett som vilkår for utbygging av området. I 2015 gjorde International Alpine Design (noverande Mountainworks) på oppdrag frå kommunen ei vurdering av dette. Vurderinga konkluderte med at ski in-ski ut burde vere eit vilkår for utbygging, men at skitrekk og parkering burde ligge i Menkelie.

Tekstdokument (PDF, 809 kB)

Kart (PDF, 6 MB)

Formannskapet vedtok i sak 32/15 at rapporten skulle ligge til grunn for vidare planlegging i Størrtjednlie og Menkelie.