Kvalitet på badevatn sumaren 2024

Øystre Slidre kommune vil i samarbeid med Miljøretta Helsevern Hallingdal og Valdres overvake kvaliteten på badevatnet ved Furustrand og Sandtangen. 

Det vil bli teke vassprøver fram til veke 32. 

Resultat av prøver 

Resultat av vassprøvene vil bli publisert på nettsida til Miljøretta Helsevern,  https://mhvh.no

Du kan finne prøveresultata her.

God sumar!