Vassmålaravlesning

Det er sendt ut SMS til dei abonnentane som skal lese av vassmålaren sjølv (ein SMS per målarnummer).

Vassmålarar - Klikk for stort bileteVassmålarar

Det er no sendt ut SMS til dei abonnentane som skal lese av vassmålaren sjølv (ein SMS per målarnummer). Telefonnr blir henta frå våre system, Difi sitt kontaktregister eller frå opplysningstenesta 1881.

Slek gjer du det: Det er vassmålarstanden som skal meldast inn. Svar på SMS-en ved å oppgi tala i telleverket på vassmålaren. Start avlesning frå venstre, tal bak komma eller raude tal skal ikkje tas med. Det er viktig at du kun skriv inn tal, INGEN tekst - tekst fører til feil i systemet. Dei som har fleire målarnummer må passe på å svare på rett SMS. 

SMS:
Fristen for å svare på SMS-en er 10 dagar frå du mottok den. Systemet er opent for løpande registrering til og med 15.januar 2024. Det vil bli sendt ut ei SMS-påminning i romjula. 

Får eg svar på SMS-en?
Det kjem eit automatisk svar på SMS-en som stadfester at avlesninga er registrert, her ser ein og forbruk sidan førre registrering.

Kva om eg har sendt inn feil målarstand?
Feil avlesning kan korrigerast ved å sende inn avlesninga på nytt.

Kva skjer om eg ikkje svarar på SMS-en innan fristen?
Dersom ein ikkje svarar innan denne fristen, vil ein få tilsendt ein ny SMS med ny frist for å svare. Systemet er opent for fortløpande registrering til og med 15.januar.

Avlesingskort:
Dei som ikkje mottek SMS vil få avlesingskort tilsendt i posten, som tidlegare.

Vi oppmodar flest mogleg av dei som mottek avlesingskort til å rapportere målarstanden inn elektronisk på leseav.no Her må du oppgje koden som står på avlesingskortet.

Dersom du har motteke avlesingskort i år, men ynsker å svare via SMS neste år, kan du leggje inn mobilnummeret ditt når du rapporterar inn målarstanden.

Dersom du ikkje ynskjer å rapportere målarstanden elektronisk, kan du fylle ut svarslippen på avlesningskortet. Fyll ut målarstand, signer skjemaet og sendt inn til kommunen. Her er det også mulig å legge inn mobilnummer dersom du ynskjer å levere målarstanden via SMS ved neste års avlesning.

Kontaktinfo

Ragnhild B. Steinde
Konsulent
E-post
Telefon 61 35 25 00
Mobil 90 91 93 56