Betalingssatsar kulturskulen

2023 - Betalingssatsar kulturskule
Tilbod 2023 Betaling per skuleår
Ordinær kulturskuleundervisning 4 100 kr
Pris for vaksne 5 540 kr
Kunstfag inkl. materiell 4 100 kr
Gruppeundervisning i langeleik/dans/teater 2 970 kr
Kor, band og revy 1 130 kr
Syskenmoderasjon 2. barn 20 %. Ingen moderasjon for kor, band og revy
Syskenmoderasjon 3. eller fleire barn 50 %. Ingen moderasjon for kor, band og revy