Betalingssatsar barnehage

2021 - Betalingssatsar barnehage
Tilbod Pris frå 01.01.2021
5 dagar/veke 3 230 per månad
4 dagar/veke 3 145 per månad
3 dagar/veke 3 035 per månad
Einskilddagar/ekstradagar 210 kr per dag
Matpengar 16 kr per dag
Gebyr for sein henting Ved 2. og 3. gong forseinking inntil 15 minutt: 300 kr Fleire gonger eller lengre forseinkingar: 500 kr
Søskenmoderasjon 30% for 2.barn og 50% for 3. el. flere barn