Betalingssatsar kulturskulen

2021 - Betalingssatsar kulturskule
Tilbod Betaling per skuleår
Ordinær kulturskuleundervisning 4 000 kr
Pris for vaksne 5 400 kr
Kunstfag inkl. materiell 4 000 kr
Gruppeundervisning i langeleik/dans/teater 2 900 kr
Kor, band og revy 1 100 kr
Syskenmoderasjon 2. barn 20 %. Ingen moderasjon for kor, band og revy
Syskenmoderasjon 3. eller fleire barn 50 %. Ingen moderasjon for kor, band og revy