Betalingssatsar kulturskulen

2018 - Betalingssatsar kulturskule Satsar for 2018
Tlbod Betaling per skuleår
Undervisning i kulturskulen 3 780 kr
Gruppeundervisning i langeleik 2 700 kr
Kunstfag inkl. materiell 3 780 kr
Dansegruppe/teater 2 700 kr
Kor og band 1 050 kr
Revy 1 050 kr
Syskenmoderasjon 2. barn 20 %. Ingen moderasjon for kor, band og revy
Syskenmoderasjon 3. eller fleire barn 50 %. Ingen moderasjon for kor, band og revy
Vaksen 5 050 kr