Vakttelefonar

Under er ei opplisting av ulike vakttelefonar.

Brann: 110

Politi: 112

Medisinsk nødhjelp: 113

Legevakt: 116117

Vakttelefon for skadde og daude beitedyr i utmark: 909 26 339 (bemanna i beitesesongen)

Ved viltpåkjørsel: ring politiet: 02800

Veterinærvakt: 61360555

Døgnvakt for veg, vatn og avløp: 48 12 95 09

Ved anna forureining, til dømes forsøpling eller avrenning frå landbruket, ta kontakt med avdeling for næring og miljø i kontortida - tlf 61 35 25 00.