Du ser her ei liste over alle møta det er sendt innkalling til, ordna etter utval og vekenummer. Merk at det kan vere møte som er planlagde, utan at det er sendt innkalling. I slike høve er det ikkje sikkert møtet viser på møteplanen. Ved å klikke på eit vekenummer, får du ei liste over alle møta i den veka, og ved å klikke på eit møte får du meir informasjon om møtet. Merk at Planutvalet opphøyrte ved utløpet av valperioden 2007-11. Frå og med valperioden 2011-15 blir plansaker behandla i Formannskapet.
 
Clear