Frisklivssentralen i Øystre Slidre

Frisklivssentralen er eit kommunalt kompetansesenter for rettleiing og oppfølging innan fysisk aktivitet, kosthald og tobakk. Frisklivsentralen er mellomleddet mellom lege og aktivitet.

Sentralen kan i tillegg fungere som ein ressurs og eit kontaktpunkt for andre helsefremjande tiltak i kommunen.

Frisklivssentralen hjelper og støttar personar som ynskjer å endre levevanar innan fysisk aktivitet, kosthald og tobakk, gjennom individuelle samtaler, oppfølging av eigenaktivitet eller deltaking i gruppebaserte tilbod. 

Ein treng ikkje ha ei diagnose eller vere sjuk for å delta på ein frisklivssentral. Legen, anna helsepersonell eller NAV kan tilvise deltakarar til frisklivssentralen gjennom frisklivsresepten, eller du kan kontakte sentralen på eige initiativ.

Frisklivssentralen er for alle som ønskjer å endre levevanar eller auka aktivitet og treng rettleiing.

 


Velkomen!

Kontaktinfo

Liv Vingdal
Leiar folkehelse, frivilligsentral og frisklivssentral
E-post
Telefon 97 60 57 55

Åpningstider

Måndag-fredag 0830-1600

Adresse

Moatunet
Moavegen 11
2940 Heggenes

Kartpunkt