Frisklivssentralen i Øystre Slidre

Frisklivssentralen er eit kommunalt kompetansesenter for rettleiing og oppfølging innan fysisk aktivitet, kosthald og tobakk. Frisklivsentralen er mellomleddet mellom lege og aktivitet.

Sentralen kan i tillegg fungere som ein ressurs og eit kontaktpunkt for andre helsefremmande tiltak i kommunen.

Frisklivssentralen hjelper og støttar personar som ynskjer å endre levevanar innan fysisk aktivitet, kosthald og tobakk, gjennom individuelle samtaler, oppfølging av eigenaktivitet eller deltaking i gruppebaserte tilbod.

Ein treng ikkje ha ei diagnose eller vere sjuk for å delta på ein frisklivssentral. Legen, anna helsepersonell eller NAV kan tilvise deltakarar til frisklivssentralen gjennom frisklivsresepten, eller du kan kontakte sentralen på eige initiativ.

 


Velkomen!

Kontaktinfo

Liv Vingdal
Leiar folkehelse, frivilligsentral og frisklivssentral
E-post
Telefon 976 05 755

Åpningstider

Måndag-fredag 0830-1600

Adresse

Moatunet
Moavegen 11
2940 Heggenes

Kartpunkt