Fysioterapi

Fysioterapitenesta i Øystre Slidre kommune held til i underetasjen på legesenteret.

I tillegg har kommunen ein fysioterapeut i avdeling for rehabilitering og meistring, som jobbar med pasientar på rehabilitering/korttidsopphald og med kvardagsrehabilitering/rehabilitering i heimen. Fysioterapeuten samarbeider tett med ergoterapeuten og pleiepersonellet på rehabiliteringsavdelinga.  

Kontaktinfo

Bjørn Einar Eide
Kommunefysioterapeut
E-post
Telefon 61 34 03 05
Mobil 906 86 702

Adresse

Bygdinvegen 2134

2940 Heggenes

Kartpunkt