Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er ei samlenemning på tekniske installasjonar og lysingar som kan bidra til auka tryggleik:

Å styrke evna til den enkelte til å klare seg sjølv i kvardagen, teknologisk støtte til pårørande og førebygge behov for tenester eller innlegging i institusjon. Målet med velferdsteknologi er å skape ein tryggare og enklare kvardag både for brukarar, pårørande og helsepersonell.

Velferdsteknologi i Valdres

 

Velferdsteknologiområder

Velferdsteknologi kan delast inn i fire hovudkategoriar ut i frå kva behov dei skal løyse, og korleis dei kan gi støtte for brukarar, pårørande og tenesteutøvarar.

Eksempla som er gjeve vert ikkje nødvendigvis tilbudd av kommunen, men skal illustrere kva teknologi som finnst.
 

Ressursar velferdsteknologi

Kontaktinfo

Øystre Slidre helsetun
Telefon 61 34 28 70
Ingrid Nordli
Avdelingsleiar
E-post
Mobil 959 40 309