Øystre Slidre frivilligsentral

 

Frivilligsentralen har slagordet: "AKTIV FOR TRIVSEL".

Sentralen si oppgåve og funksjon:

  • Leggje til rette for folkehelsearbeid
  • Støtte opp om frivillig aktivitet og rekruttere nye frivillige
  • Vera ein sosial møteplass
  • Stimulere til aktivitetar på tvers av alder og kultur

Frivilligsentralen har mange faste aktivitetar, som foregår på Moatunet, i omsorgsboligar, på sjukeheimen, på ungdomsskulen og ute i friluft.

 

Øystre Slidre frivilligsentral har eigne nettsider.

Kontaktinfo

Liv Vingdal
Leiar folkehelse og frivilligsentral
E-post
Telefon 97 60 57 55

Åpningstider

Måndag-fredag 0830-1600

Adresse

Moatunet
Moavegen 11
2940 Heggenes

Kartpunkt