Offentleg bading

Offentleg bading 

Offentleg bading i bassenget på ØSUS. Det er Rogne IL som er arrangør for badinga.

Opningstid

Bassenget er ope tysdagar og fredagar 18.00 - 20.00 frå veke 42 og ut mars. Stengt i skuleferiane.

Pris

Vaksne kr. 35, barn kr.25, familie kr.70. 
Betaling kan gjerast på Vipps til 115935. 

Velkommen til bading!

Rogne IL

Adresse

Bygdinvegen 1985

2940 Heggenes

Kartpunkt