Kulturminner i Øystre Slidre

Riksantikvaren har ei nettadresse der ein kan søke opp kulturminne. https://kulturminnesok.no/. For ei liste over kulturminne i Øystre Slidre, kan du skrive "Øystre Slidre" i søkefeltet. Her finn du informasjon om kvart einskild kulturminne.