Næringsforeiningar i Øystre Slidre

Øystre Slidre har 2 næringsforeiningar som samlar ulike næringsaktørar med omsyn til samarbeid om fellestiltak, kvalitetssikring og marknadsføring.

Beitostølen Utvikling BA

Denne organisasjonen samler dei fleste næringsdrivande på beitostølen, men også foretak frå andre deler av kommunen er medlem. Organisasjonen er ein del  av Visit Valdres AS.                       

Du får meir informasjon her: https://www.valdres.no/visit-valdres/om-oss

Kontaktperson: Knut Herrem       

Øystre Slidre Næringsforening

Denne samanslutninga har spesielt konsentrert seg om publikasjonen Bli kjend i Øystre Slidre. I tillegg til ein del orientering om kommunen, er det i publikasjonen ei god oversikt over kva næringslivet i kommunen kan tilby av varer og tenester. Publikasjonen blir gitt ut kvart 2.år og distribuert gratis til alle innbyggjarar og hytteeigarar i kommunen.

Kontaktperson: Ingun Øyen Renna, tlf. 901 78 295.

Kontaktinfo

Kjell Håvard Tuv
Leiar næring og miljø
E-post
Telefon 61 35 25 27