Næringsforeiningar i Øystre Slidre

Øystre Slidre har 2 næringsforeiningar som samlar ulike næringsaktørar med omsyn til samarbeid om fellestiltak, kvalitetssikring og marknadsføring.

Beitostølen Utvikling SA, org.nr. 991 073 973

BU SA er det samlande organet for all næring på og i Beitostølen-regionen. Organisasjonen har fokus på utvikling og drift av fellesgode for turistar, deltidsinnyggjarar og innbyggjarar. Utviklina skal være berekraftig, og kvalitetane ved Beitostølen som reisemål skal betrast. Beitostølen skal invitere til "Rein naturglede" - for alle.

Organisasjonen er ein del  av Visit Valdres AS.                       

Du får meir informasjon her: https://www.valdres.no/visit-valdres/om-oss

Kontaktperson: Bjarne Budal       

Øystre Slidre Næringsforening

Denne samanslutninga har spesielt konsentrert seg om publikasjonen Bli kjend i Øystre Slidre. I tillegg til ein del orientering om kommunen, er det i publikasjonen ei god oversikt over kva næringslivet i kommunen kan tilby av varer og tenester. Publikasjonen blir gitt ut kvart 2.år og distribuert gratis til alle innbyggjarar og hytteeigarar i kommunen.

Kontaktperson: Ingun Øyen Renna, tlf. 901 78 295.

Kontaktinfo

Kjell Håvard Tuv
Leiar næring og miljø
E-post
Telefon 61 35 25 27