Fjellstafetten

Fjellstafetten er eit lågterskel turopplegg der me tilrettelegg for 12 toppturar kvart år frå slutten av juni til byrjinga av oktober. Målet er at flest mogleg kan nytte seg av desse turane, og det blir også arrangert eigen skule- og barnehagekonkurranse. Turgåaren kan fylle ut eit skjema og skrive seg inn i bøkene som ligg på toppane. Alle som har gått 10 toppar eller fleire får ein kopp med motiv frå ein av toppane. Det blir også trekt premiar utifrå namna i bøkene, og delt ut T-skjorter til dei som har gått i 5, 10 og 15 år. Me har også eigen T-skjorte til dei som har klart 10 toppar eller fleire på eit døgn.

 

Kontaktinfo

Liv Vingdal
Leiar folkehelse, frivilligsentral og frisklivssentral
E-post
Telefon 976 05 755
Tale Nedberg
Skogbrukssjef
E-post
Telefon 61 35 25 28
Øystein Skattebu
Ungdomskonsulent
E-post
Mobil 412 22 840