Hovedsatsingsområder

Vi ønsker å få alle utbyggere til å vurdera om dei kan velja meir berekraftige løysingar på dessa felta:

Arealutnytting

 • Ulike storleikar, med fokus på mindre einingar og fortetting
 • Minimera infrastruktur til vatn og veg
 • Vurdere dyreliv, natur og type areal (spesielt myr)

Materialbruk og materialtransport i byggefase

 • Type materiale
 • Kortreiste materiale

Energiforbruk og energifleksibilitet

 • Effektive system
 • Fleksible løysingar

Transport til og frå fritidsbustad

 • Hente og bringe tjeneste for menneske, mat og materiale
 • Senterutvikling lokalt på Heggenes og Beitostølen

Miljøavtrykk frå bruk og drift

 • Mindre areal
 • Opplæring i miljøvennleg åtferd
 • Delingsøkonomi for transport, utstyr og areal
 • Gjenbruk og bytting
 • Dyrke sjølv, kortreist og klimavennlig mat

Klikk for stort bilete 

Kontaktinfo

Anni Onsager
Prosjektleiar Klima+
E-post
Mobil 934 34 111