Næringsareal

Øystre Slidre kommune har som mål at det skal være et variert tilbud av attraktive næringstomter i alle kommunedeler. Dette skal gi ekspansjonsmuligheter for eksisterende bedrifter, samt tiltrekke nye etableringer. Området på Raubrøtmoen ved Heggenes og på Beitostølen er på det næraste utnytta. I kommunens nye arealplan er det avsett fleire areal til slike formål. Kommunen har som mål raskast mogleg å få regulert desse areala ferdig, slik at manglande næringstomter ikkje skal vera eit hinder for etablering av ny verksemd.

Kontaktinfo

Kjell Håvard Tuv
Leiar næring og miljø
E-post
Telefon 61 35 25 27