Næringsfond eigedomsskatt

Kommunestyret vedtok å innføre eigedomsskatt i Øystre Slidre frå og med 2018. Eigedomsskatten gir noko større handlingsrom for kommunen og politikarane til å prioritera midlar til tiltak som kommunen ikkje er pålagd etter lov og forskrift.

Kommunetyret har lagt til grunn at om lag  60 % av eigedomsskatten skal nyttast  til tiltak som fremmer ny og etablert næringsverksemd.

Administrasjonen har utarbeidd eit forslag til økonomiplan og budsjett, der m.a desse midlane er prioritert til ulike tiltak.

Når økonomiplanen er vedteken i kommunestyret, rett før jul, vil ein presentere ei detaljert oversikt over korleis ein ser for seg at desse midlane skal nyttast i 2018, og fram til 2021.

Kontaktinfo

Kjell Håvard Tuv
Leiar næring og miljø
E-post
Telefon 61 35 25 27