Gjeldande arealplanar

Gjeldande arealplanar er juridisk bindande for tiltak i planområdet. Planane finn du via kartløysingane våre, informasjon og lenkar til desse finn du i menyboksane.