Planstrategi

Etter plan- og bygningsloven skal kommunestyret minst ein gong i kvar valperiode, og seinast eit år etter konstituering vedta ein planstrategi. Planstrategien er ein strategi for planar som skal utarbeidast og reviderast i den neste perioden. 

Øystre Slidre kommune sin planstrategi for 2020-2023 blei vedteken 19.mars 2020. 

Planstrategien kan lesast