Vassmålaravlesing

Øystre Slidre kommune har to ulike system for avlesing av vassmålarar. Om lag 1750 abonnentar har automatisk avlesing av vassmålarar. Desse treng ikkje å lese av vassmålarar sjølve. Dei resterande 1350 abonnentane må lese av vassmålaren ein gong per år. 

Kommunen vil sende ein SMS til dei abonnentane som skal lese av vassmålaren sjølv (ein SMS per målarnummer). Meldinga blir sendt ut i første halvdel av desember. Telefonnummer blir henta frå våre system, Difi sitt kontaktregister, eller frå opplysningstenesta 1881. Denne SMS-en skal besvarast med målarstand (dei som har fleire målarnummer må passe på å svare på rett SMS).

Her finn du meir informasjon om avlesing

Dei som ikkje mottek SMS, vil få avlesingskort tilsendt i posten, som tidlegare. Vi oppmodar då flest mogeleg av dei som mottek avlesingskort om å rapportere målarstanden inn elektronisk på leseav.no. Her må du oppgje ei kode, som står på avlesingskortet. Om du ynskjer å svare via SMS neste år, kan du leggje inn mobilnummeret ditt når du rapporterar inn målarstanden. 

Svarslipp for rapportering

Dersom du ikkje ynskjer å rapportere målarstanden på web, kan du fylle ut svarslippen på motteke avlesingskort. Målarstanden skal då fyllast ut, skjemaet signerast og sendast til kommunen. Her kan du også legge inn mobilnummer dersom du ynskjer å levere målarstanden via SMS ved neste års avlesing.

Vasslekkasje

Vasslekkasje kan være dyrt. Til og med ei kran som berre dryp langsamt kan bruke fleire tusen liter på eitt år. Ein WC kan lekke verkeleg mykje vatn, opptil fleire hundre tusen liter per år. Slike lekkasjar må du betale for. Difor er det lurt å gjere det til vane å kontrollere at det ikkje lek heime hjå deg. Steng alle kraner, og kontroller at ingenting rører seg på vassmålaren. Er det rørsle på vassmålaren når alle kraner er stengt: ring ein røyrleggar!

Svarfristen vil stå på SMS-en og/eller avlesingskortet.

Kontaktinfo

Kontakt Øystre Slidre kommune
E-post
Telefon 61 35 25 00
Ragnhild B. Steinde
Konsulent
E-post
Telefon 61 35 25 00
Mobil 90 91 93 56