Kommunedelplan for vassmiljø - vassforsyning - avløp (VVA plan)

VVA planen vart vedtatt av kommunestyret den 15.02.18

Planen inneheld statusbeskriving for forvaltningsområda vassmiljø, vassforsyning og avløp samt mål, tiltaksanalyse og handlingsprogram for planperioden 2018 - 28:

Postjournalen med alle journalførte dokument i saka finn du: Etter 1/7-2016 her, før 1/7-2016 her. Dei nyaste dokumenta er nederst.