Kommunedelplan for vassmiljø - vassforsyning - avløp (VVA plan)

Klikk for stort bileteVVA planen vart vedtatt av kommunestyret den 15.02.18

Planen inneheld statusbeskriving for forvaltningsområda vassmiljø, vassforsyning og avløp samt mål, tiltaksanalyse og handlingsprogram for planperioden 2018 - 28:

Postjournalen med alle journalførte dokument i saka finn du: Etter 1/7-2016 her, før 1/7-2016 her. Dei nyaste dokumenta er nederst.