Moglegheitsstudie for Heggenes og Tingvang 2020

Norconsult fekk i oppdrag å lage ei moglegheitsstudie for Heggenes og Tingvang. Her finn du rapporten med vedlegg. 

Ei moglegheitsstudie er ei utgreiing som får fram nye idear og skildrar potensiale for eit område. Målet med denne studien er å få vurdert potensialet for utvikling i Heggenes og Tingvang og få fram konkrete tiltak for betra funksjon og trivsel.

 

Dokument:

Tilbodsinnhenting november 2019 (PDF, 3 MB)

Invitasjon til opne møte (PDF, 380 kB)